Pitääkö vanhuuteen varautua?

Finanssiala ry on yhteistyössä ikääntyneiden asioista huolehtivien järjestöjen kanssa suunnitellut talouden tarkistuslistan, jonka läpikäymällä saa kuvan oman taloudellisen varautumisen asteesta. Marttaliiton ja Takuusäätiön Rahat riittää-hankkeen asiantuntijat esittelevät testiä Vanhuuteen varautumisen iltapäivässä Oodissa torstaina 10. lokakuuta.

”Taloudellisen varautumisen suunnittelu on oman tulevaisuuden ja hyvinvoinnin kannalta keskeinen asia. Se miten tulemme taloudellisesti toimeen koostuu monesta asiasta: palkasta ja sen pohjalta muodostuvasta työeläkkeestä, omasta varallisuudesta, säästöistä ja perinnöistä sekä omasta toimintakyvystä ja terveydestä”, sanoo kehityspäällikkö Kristiina Siikala Finanssiala ry:stä.

Asumismuodon ohella ovat hyvä terveys, säästeliäs elämäntapa, velattomuus ja työssäkäynti ovat Eläketurvakeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan merkittävimmät toimeentuloa helpottavat tekijät ikääntyneillä.

Vanhustyön Keskusliiton Varautuminen vanhusikään -kyselytutkimuksessa viime vuodelta selvitettiin yli 50-vuotiaiden näkemyksiä vanhuuteen varautumisesta. 90 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että vanhuuteen kannattaa varautua erittäin paljon tai jossain määrin. Vastaajat myös toivovat enemmän tietoa ikääntymisen suunnitteluun liittyvistä teemoista. Erityisesti 50–69-vuotiaat kertovat avoimissa vastauksissa, että kiinnittäisivät omaan talouteensa huomiota aiemmin, jos voisivat nyt valita.

”Ongelmana tuntuu tällä hetkellä olevan se, miten ikääntymiseen varautumiseen liittyvä ennalta ehkäisevä toiminta tavoittaa ihmiset, jotka ovat vielä työelämässä. He eivät vielä halua ajatella eläkeikää”, toteavat projektisuunnittelija Maija Isaksson Takuusäätiöstä ja hankekoordinaattori Erkki Ukkola Marttaliitosta. Molemmat työskentelevät Rahat riittää-hankkeessa.

Maija Isakssonin mukaan monille eläkkeen pienuus tulee yllätyksenä. Eläkkeen määrää ei välttämättä haluta ajatella, tai siitä saattaa olla epärealistisia käsityksiä. Erkki Ukkola sanoo, että etenkin miehillä näyttäisi olevan ylioptimistiset käsitykset oman eläkkeensä määrästä.

”Eläkkeelle siirtyminen tarkoittaa myös luopumista. On inhimillistä, että asia koetaan myös vaikeaksi. Taloudellinen varautuminen ei ole silloin päällimmäisenä mielessä. Tekemissämme haastatteluissa asia on tullut selvästi ilmi”, Ukkola ja Isaksson toteavat.

Takuusäätiön ja Marttaliiton yhteisen Rahat riittää! -kehittämishankkeen tavoitteena on kotitalouksien talous- ja velkaongelmia ehkäisevän ja selviytymistä tukevan talousosaamisen vahvistaminen. Hankkeen kohderyhminä ovat nuoret itsenäistymässä olevat aikuiset ja työelämästä eläkkeelle siirtymässä olevat. Yhtenä hankkeen materiaalina käytetään Finanssiala ry:n yhteistyössä yhteistyökumppaniensa kanssa valmistelemaa opasta ”Suunnittele itse elämääsi – talousasiat hoitoon huolella

Opas löytyy mm. Finanssiala ry:n sivuilta sekä Vanhustyön Keskusliiton www.vanheneminen.fi -sivustolta. Opas on päivitetty kesän 2019 aikana. Talouden tarkistuslista -testi löytyy tästä linkistä.

Lisätietoja:

Finanssiala ry:

Kehityspäällikkö Kristiina Siikala, puh. 040 737 5117

Rahat riittää-hanke:

Hankekoordinaattori Erkki Ukkola, Marttaliitto, puh. 050 406 7932

Projektisuunnittelija Maija Isaksson, Takuusäätiö, puh. 050 325 6919