Pitkään valmisteltu euribor-uudistus saatiin maaliin

Lainojen ja talletusten yleisenä viitekorkona käytettävän euriborin uudistus on valmis. Korkoja hallinnoiva European Money Markets Institute (EMMI) on laatinut euriborien määräytymiselle uuden menetelmän, jonka viranomaiset ovat hyväksyneet. Kaikki noteerauksia antavat pankit käyttävät nyt tätä menetelmää, jossa korot määräytyvät ensisijaisesti toteutuneiden rahamarkkinakauppojen perusteella.

Euribor-uudistuksen taustalla ovat eri puolilla maailmaa ilmenneet viitekorkojen peukalointitapaukset. EU:ssa on laadittu oma sääntelynsä viitekoroille ja muille vastaaville viitearvoille, joita käytetään sopimuksissa. Lisäksi markkinoilla on tapahtunut rakenteellisia muutoksia, joiden myötä muiden kuin pankkien rooli rahamarkkinakaupankäynnissä on kasvanut.

”Kaiken ytimessä on se, että korkojen muodostuminen halutaan tehdä läpinäkyvämmäksi”, sanoo Finanssiala ry:n pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

EMMI on laatinut euriboreille uuden määräytymismenetelmän viranomaisten tukemana. Viime keväänä se haki valvojaltaan eli Belgian finanssivalvonnalta valtuutusta jatkaa euriborien hallinnointia uudella menetelmällä. Valtuutus myönnettiin heinäkuun alussa.

Keväästä lähtien EMMI on siirtänyt euribor-noteerauksia antavia pankkeja uuden menetelmän piiriin. Tämä siirtymä on nyt saatettu päätökseen, noin kuukautta ennen EMMIn itselleen asettamaa määräaikaa. Tästä eteenpäin kaikki noteerauksia antavat pankit muodostavat noteerauksensa käyttäen uutta menetelmää. Siinä noteeraukset perustuvat ensisijaisesti pankkien rahamarkkinoilla tekemiin kauppoihin. Aiemmin korot kuvasivat pankkien arvioita siitä, mikä markkinoiden vallitseva korkotaso on.

”Tehtyjen muutosten myötä euribor on jatkossa vahvemmalla pohjalla ja sen manipulointi on vieläkin vaikeampaa kuin se on tähän saakka ollut”, Mattila summaa.

EMMIn tiedote.