Pitkään viivästynyt arvopaperikaupan selvitysjärjestelmä nytkähti eteenpäin

Suomen liittyminen rajat ylittävää sijoitustoimintaa helpottavalle TARGET2-Securities-alustalle (T2S) on edennyt. Suomen arvopaperikeskusta ylläpitävä Euroclear Finland uudistaa arvopapereiden selvitys- ja säilytyspalveluitaan. Uudistuksen ytimessä olevan Infinityksi nimetyn tietojärjestelmän toinen vaihe on nyt valmistunut.

Infinity-järjestelmä valmistuu kolmessa vaiheessa, joista toiseen on nyt päästy. Infinityn kolmas vaihe tarkoittaa Euroopan keskuspankin T2S-alustalle siirtymistä. Siirtyminen yhteiselle tekniselle alustalle vapauttaisi pääomien liikkumista ja kannustaisi sijoittajia kansainväliseen kaupankäyntiin.

”On hienoa, että T2S-alustalle siirtyminen etenee. Suomi on taas askeleen lähempänä EU:n sisämarkkinoita”, sanoo Finanssiala ry:n arvopaperiasiantuntija Pauliina Lappeteläinen.

Arvopaperikauppa konepellin alla

Kun arvopaperi, esimerkiksi osake tai joukkovelkakirja, vaihtaa omistajaansa, ostaja maksaa arvopapereiden kauppasumman myyjälle ja ostaja saa arvopaperin samalla hetkellä haltuunsa. Tämä yksinkertaiselta kuulostava tapahtuma vaatii monimutkaisen prosessin, joka tapahtuu arvopaperikaupankäynnin pinnan alla eikä näy lainkaan sijoittajille.

T2S:n tarkoituksena on luoda tälle prosessille Euroopan laajuinen järjestelmä ja toimintatavat. Muutos liittyy pääomamarkkinaunioniin, joka pyrkii vapauttamaan pääomien liikkumista ja kannustamaan sijoittajia kansainväliseen kaupankäyntiin.

Ei ole vielä tiedossa, koska kolmanteen vaiheeseen päästään. Suomen oli tarkoitus liittyä T2S:ään syyskuussa 2017, mutta sovittu aikaikkuna menetettiin järjestelmän viivästymisen vuoksi. Seuraavasta mahdollisuudesta ei ole vielä tarkkaa tietoa.

”Viivästymiset ovat harmillisia, ja hidastelu maksaa rahaa. Markkinoiden luotettavuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää on kuitenkin järjestelmän vakaa ja turvallinen käyttöönotto”, Lappeteläinen sanoo.

Euroopan Keskuspankin video havainnollistaa, mitä T2S tarkoittaa