Pk-yritykset arvostavat asiakasvastaavaa tarvitessaan finanssipalveluja

​Yritykset tarvitsevat liiketoimintansa tueksi paljon erilaisia finanssipalveluita, mutta erityisesti pienyritykset eivät aina tiedä, mitkä palvelut vastaavat parhaiten yrityksen tarpeisiin.

Tampereen teknillisen yliopiston toteuttaman kaksivuotisen FiKoPa-projektin tavoitteena on ollut selvittää mitä finanssialan kokonaispalveluita erityisesti pienet yritykset tarvitsevat, ja mihin suuntaan finanssiala voisi toimintaansa kehittää. Projektissa selvisi muun muassa, että erityisesti mikroyritysten näkökulmasta henkilökohtainen palvelu ja asiakasvastaavan rooli palvelun tarjoamisessa vaikuttavat merkittävästi asiakkaiden kokemaan arvoon. Tutkimuksen tuloksia esiteltiin tänään FiKoPa-projektin loppuseminaarissa Helsingissä.

Tilaisuudessa puhunut kansliapäällikkö Erkki Virtanen työ- ja elinkeinoministeriöstä totesi, että projektin tutkimustulokset antavat arvokasta tietoa myös TEM-konsernille sen omien rahoituspalveluiden ja asiakkuuksien kehittämisessä.

Finanssialan tavoitteena on ollut tutkimuksen myötä ymmärtää asiakkaiden liiketoimintaa entistä paremmin. Tutkimuskokonaisuuden avulla finanssiala onkin saanut paljon konkreettista tietoa siitä, mihin suuntaan palveluja kannattaa kehittää.

FiKoPa -tutkimuskokonaisuus on laaja pk-yrityksiin ja finanssipalveluiden käyttöön liittyvä tieteellinen tutkimusprojekti. Hankkeessa on tehty kolme laajaa kyselytutkimusta ja useita kymmeniä haastatteluja. Hanketta ovat olleet rahoittamassa TEKES, Finanssialan Keskusliitto, Suomen Yrittäjät, Tieto, OP-Keskus, Nordea ja TTY.

Lisätietoja finanssialan pk-sektorin kokonaispalvelut ja niiden vaatimat liiketoimintamallit-hankkeesta (Fikopa) http://www.tut.fi/fikopa