PK-yritysten luotonsaanti Suomessa hyvällä mallilla

Uuden kyselytutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisten pk-yritysten luottohakemuksista hyväksytään kokonaan tai lähes kokonaan. Monissa euroalueen maissa tilanne on selvästi Suomea heikompi.

​​Euroopan keskuspankki EKP julkaisi kesäkuun alussa uusimman kyselytutkimuksensa pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen saannista. Sen mukaan pankkirahoituksen saatavuus on kokonaisuudessaan helpottunut euroalueella viime kuukausina. Maakohtaiset erot ovat kuitenkin tuntuvia.

Vajaa kolmannes kyselyyn osallistuneista eurooppalaista yrityksistä oli hakenut pankista lainaa kyselyajankohtaa edeltäneen puolen vuoden aikana. Suomessa lainahakemuksista hyväksyttiin kokonaan tai lähes kokonaan yli 80 prosenttia. Koko euroalueella luku oli kymmenkunta prosenttiyksikköä pienempi.

Hylättyjä hakemuksia oli Suomessa vain 6 prosenttia. Myös niin sanottujen lannistuneiden lainanhakijoiden määrä jäi Suomessa pieneksi. Nämä ovat yrityksiä, jotka jättivät hakematta lainaa, koska eivät odottaneet saavansa sitä. EKP:n tutkimus vahvistaa osaltaan käsitystä, että Suomessa pankkirahoitusta on hyvin saatavilla.

Suomen ohella lainansaantitilanne oli hyvä myös muun muassa Belgiassa, Ranskassa ja Saksassa. Toista ääripäätä edusti Kreikka, jossa hakemuksista hyväksyttiin kokonaan tai lähes kokonaan vain alle 30 prosenttia.

EKP:n kyselytutkimuksessa oli mukana yli 11 700 pk-yritystä, joista 500 oli Suomesta. Tutkimus tehtiin maalis-huhtikuun aikana ja siinä kysyttiin yrityksiltä edeltävän puolen vuoden aikana tapahtuneista muutoksista rahoitustilanteessa, rahoituksen saatavuudessa sekä rahoitustarpeissa.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat