Pohjoiset vakuutusjärjestöt vetivät kantansa yhteen

Finanssiala ry (FA) on tehnyt pitkään yhteistyötä pohjoismaisten vakuutusalan keskusliittojen kanssa. Työ on ollut sekä yhteistä edunvalvontaa keskeisissä EU-kysymyksissä että keskustelua ja tietojenvaihtoa ajankohtaisissa asioissa. Yhteistyötä tiivistetään nyt yhteisten kannanottojen ja tapaamisten muodossa.

Tiiviimmän yhteistyön pohjaksi Pohjoismaiset keskusliitot FA, Insurance Sweden, Insurance and Pension Denmark sekä Finance Norway, ovat tehneet yhteiset linjaukset keskeisiksi katsotuissa teemoissa. Muistiot käsittelevät nyt digitalisaation vaikutusta vakuutusalaan, vakuutusalan roolia kestävässä rahoituksessa sekä pohjoismaista hyvinvointimallia ja yksityisvakuutuksen merkitystä. Tulevalla EU-lainsäädäntökaudella esillä oleviin sääntely- ja politiikkateemoihin valmistellaan myös uusia kannanottoja, kuten yhteiset kannat Solvenssi II -sääntelyn uudistukseen ja kuluttajansuoja-asioihin.

Linjauksilla on tarkoitus luoda pohjaa yhteistyölle sekä osoittaa myös muille toimijoille ja päättäjille halua yhteiseen vaikuttamiseen. Yhteinen pohjoismainen edunvalvonta on tärkeässä roolissa myös uusiin EU-päättäjiin, komission virkamiehiin ja EU-parlamentin meppeihin päin tapahtuvassa yhteydenpidossa.

Tutustu vakuutusyhdistysten kannanottoihin:

Nordic Position paper Future Financing of the Welfare System

Nordic Position paper Insurance for a Sustainable Society

Nordic Position paper on Digitalisation