Pohjoismaat pohtivat yhdessä vakuutusalan yhteistä edunvalvontaa

Pohjoismaisen vakuutus alan liittojen yhteistyö on tiivistynyt viime vuosina. Yhteistyöhön osallistuvan Finanssiala ry:n johtajan Mari Pekonen-Rannan mukaan tietojen vaihto ja keskusteluyhteydet ovat aina olleet t iiviitä. Pohjoismaiset vakuutusliitot kokoustavat tänään perjantaina Helsingissä, ja agendalla on yhteisen edunvalvonnan kysymyksiä .

​Pohjoismaisten vakuutuskeskusliittojen johto tapaa säännöllisesti. Tämänkertaisen tapaamisen teemoja ovat muun muassa vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuteen liittyvän Solvenssi II -sääntelyn tuleva uudistus, vakuutusalan rooli pohjoismaisessa hyvinvointimallissa ja digitalisaatiossa sekä vakuutusalan vastuullisuuteen liittyvät kysymykset.

”Vastuullisuuskysymykset ovat pinnalla paitsi Suomessa myös muualla. Lähtökohtana on, että lainsäädännön ohella vakuutusala, kuten koko finanssiala, ottaa huomioon toimintaansa liittyvät sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset”, Pekonen-Ranta sanoo.

Säännöllisen kokoustamisen lisäksi pohjoismainen finanssiala pitää muutenkin yhtä. Keväällä Pohjoismaiden ja Baltian pankkiyhdistykset julkaisivat yhteiset tavoitteet EU-lainsäädäntökaudelle. Lisäksi Finanssiala ry alkaa toimia Ruotsin, Tanskan ja Norjan pankki- ja arvopaperivälitysyhdistysten kanssa yhteisessä Brysselin-toimistossa. Tämä helpottaa yhteydenpitoa maiden välillä.

Perjantain kokoukseen osallistui Suomen lisäksi edustajia Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Islannin vakuutusyhdistyksistä.