EU

Pohjoismaiden ja Baltian pankkiyhdistykset lähettivät yhteiskirjeen komissiolle CRD IV -uudistuksesta

​FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi on yhdessä pohjoismaiden ja Baltian pankkiyhdistysten toimitusjohtajien kanssa kirjoittanut EU:n komissiolle kirjeen CRD IV -uudistusta koskien. Kirjeessä tuetaan komission pyrkimyksiä luoda mahdollisimman pitkälle täysharmonisaatioon perustuva normisto pankkien vakavaraisuuslaskentaa koskevan uudistuksen (ns. CRD IV) yhteydessä. Vuoden 2013 alusta voimaan tulevan uudistuksen yhtenä tavoitteena on minimoida kansalliseen harkintavaltaan perustuvien säännösten määrä ns. single rule book -hankkeen avulla.

Viime aikoina on eräiden yksittäisten jäsenmaiden viranomaisten kommenteissa pidetty parempana minimiharmonisaatioon perustuvaa sääntelyä, jossa yksittäisellä valtiolla olisi omiin kansallisiin erityispiirteisiinsä vedoten mahdollisuus asettaa toimijoilleen tiukempia lisävaatimuksia. FK ja muut kirjeen allekirjoittaneet yhdistykset pitävät tällaista kehityssuuntaa erittäin haitallisena. Kyseinen suuntaus estää rahoitusmarkkinoiden integraatiokehitystä ja heikentää finanssiryhmien tasavertaisia kilpailuedellytyksiä EU:n alueella.

CRD IV asetus- ja direktiiviehdotukset julkaistaan näillä näkymin heinäkuun lopulla ja ne on tarkoitus saada lopullisesti vahvistetuksi vuoden loppuun mennessä.

Lue:
Pohjoismaiden ja Baltian pankkiyhdistysten kirje EU:n komissiolle Ruotsin pankkiyhdistyksen verkkosivuilla.