Pohjoismaiset pankit torjuvat kyberrikollisuutta yhdessä

Pohjoismaiset pankit lisäävät yhteistyötään kyberrikollisuuden torjumiseksi. Uudessa tietoja jakavassa yhteistyöelimessä on mukana muun muassa Danske Bank, Nordea, DNB, Sparebank 1 ja Eika Group. Foorumin tavoitteena on pohjoismainen yhteisö, jossa finanssiala tunnistaa kyberriskejä ja puolustautuu niitä vastaan aktiivisesti ja ketterästi.

Pankit ja niiden asiakkaat saattavat joutua verkossa tapahtuvan varkauden, hakkeroinnin ja petoksen sekä muiden kyberrikosten uhreiksi. Viime vuosina kyberrikollisuus on muuttunut entistä innovatiivisemmaksi, aggressiivisemmaksi ja järjestäytyneemmäksi.

Pankkien kyberrikosyhteistyö alkoi onnistuneesti neljä vuotta sitten Norjassa FinansCERT-yksikössä. Nyt yksiköstä tulee laajempi pohjoismainen foorumi, joka saa nimekseen Nordic Financial CERT. Siihen voivat liittyä kaikki pohjoismaisen finanssialan toimijat. Yksikössä jaetaan paitsi tietoja, myös parhaita kyberrikosten torjunnan käytäntöjä. Yhteistyö koituu koko pohjoismaisen pankkialan ja sen asiakkaiden hyödyksi.

”Yhteiskuntavastuun nimissä meidän tulee vahvistaa yhteistyötä muiden pohjoismaisten toimijoiden kanssa, jotta voimme luoda mahdollisimman turvallisen ympäristön koko finanssialalle”, sanoo Nordea-konsernin operatiivinen johtaja Torsten Hagen Jørgensen Nordean tiedotteessa.