Pohjoismaisille finanssilobbareille yhteinen toimisto Brysseliin

Finanssialan pohjoismainen EU-edunvalvonta tiivistyy. Pohjoismaiset pankki- ja arvopaperivälittäjien yhdistykset perustivat Brysseliin yhteisen toimiston, jonka avajaisia vietettiin torstaina 3.10. Finanssiala ry (FA) on mukana yhteisessä toimistossa.

Pohjoismaiden edunvalvontayhteistyötä tiivistetään. Yhteinen toimisto helpottaa yhteydenpitoa ja yhteisten hankkeiden suunnittelua Pohjoismaiden välillä. Yhteistä otetta vahvistetaan, koska finanssialalla merkittävässä asemassa olleen Britannian merkitys vähenee ja muut jäsenmaat pyrkivät ohjaamaan tulevaa lainsäädäntöpolitiikkaa. EU-kauden merkittävimpiä hankkeita finanssialan kannalta ovat pääomamarkkinaunionin kehittäminen, pankkien vakavaraisuusuudistus ja kestävän rahoituksen edistäminen. ”Tarkoituksena on lisätä FA:n näkyvyyttä ja omaa edunvalvontaa Brysselissä”, totetaa FA:n EU-edunvalvonnasta vastaava johtaja Mari Pekonen-Ranta. Pysyvää miehitystä ei kuitenkaan tässä vaiheessa hankita. Tiloja käyttävät FA:n Brysselissä käyvät EU-edunvalvonnan asiantuntijat. Toimiston innokkain suomalaisvahvistus on kuitenkin lakimies Eeva Lahikainen, joka tällä hetkellä asuu Brysselissä ja on yksi FA:n edunvalvontaa EU:ssa koordinoivan EU-tiimin jäsenistä.
Pohjoismaisen toimiston tiloja käyttävät FA:n lisäksi tanskalaiset, ruotsalaiset ja norjalaiset pankki- ja arvopaperivälittäjien yhdistykset. FA jatkaa EU-edunvalvontaansa entiseen malliin myös rahasto- ja vakuutusasioihin liittyvissä asioissa, joissa yhteistyötä pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa on tehty jo vuosien ajan.