Poikkeuksellinen aika voi altistaa koti- ja vapaa-ajan tapaturmille

Tänään perjantaina 13. marraskuuta vietetään valtakunnallista Tapaturmapäivää. Tapaturmapäivän teemalla – Kikkailut on kikkailtu – kiinnitetään huomiota arjen tilanteisiin, joissa hetken harkinnalla voi olla suuri merkitys. Vuosittain Suomessa sattuu yli miljoona fyysisen vamman aiheuttavaa tapaturmaa, ja niihin kuolee lähes 2600 ihmistä. Tapaturmakuolemista noin 90 prosenttia ja vammaan johtavista tapaturmista noin 80 prosenttia tapahtuu kotona ja vapaa-ajalla. Moni tapaturma olisi ehkäistävissä ennakoinnilla. Testaa kikkailualttiutesi hyppäämällä testihenkilön haalareihin ja testaa samalla turvallisuustietosi kotona, töissä ja vapaa-ajalla. Lue lisää Tapaturmapäivästä: tapaturmapaiva.fi Turvallisuuden tarkistuslistat: https://www.kotitapaturma.fi/tietotyyppi/turvallisuustestit/ Tapaturmapäivä -kampanjassa mukana Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Finanssiala ry, Liikenneturva, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Muistiliitto, Poliisihallitus, Pääesikunta, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö , SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Kuntaliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Suomen Punainen Risti, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, Tapaturmavakuutuskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus.