”Politiikan ja etujärjestöjen vuoropuhelu toimii” – tunnelmia FK:n tupareista

Vakuutustoiminnan 200-vuotisjuhlat ja Finanssialan Keskusliiton tupaantuliaiset kokosivat yli 650 vierasta Ruoholahteen. Vieraat kommentoivat niin politiikan ja etujärjestöjen suhdetta kuin yksityisen vakuutuksen roolia muuttuvassa maailmassa.

Lisää kuvia juhlista löytää FK:n Facebook-albumista .

”Rahat ja henki” – Ortodoksisen kirkon isä Ambrosius jutteli Nordean maajohtaja Ari Kaperin kanssa, ja totesi kuvassa olevan ”rahat ja henki, eikä suinkaan vain toinen niistä!” Ambrosius totesi kirkon ja vakuutusalan olevan samalla alalla: ”Jos kohta meillä on paremmat tarjoukset ja halvemmat hinnat! Tosin kenties meillä on asiakkaiden suhteen hieman eri fokus.”

Helsingin Palokunnan soittokunta tarjosi svengaavaa menoa illan loppuun saakka.


Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälän
mukaan yksityiselle vakuuttamiselle tulee tulevaisuudessa yhä enemmän tilaa sote-uudistuksen myötä. ”Mielestäni ei ole huono asia, että ihmiset saavat siten kannusteen ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. On olennaista, että julkinen sektori kuitenkin takaa riittävän sosiaalivakuutusturvan myös vähävaraisille, jotka eivät pysty omin varoin riittävää turvaa hankkimaan. Kun yhteiskunta muuttuu, ei pidä jäädä kynsin hampain pitämään kiinni entisistä malleista!”

Vieraat tutustuivat myös FK:n uusiin toimistotiloihin.


Arto Ojala
, entinen vakuutusyhtiöiden keskusliiton toimitusjohtaja totesi, ettei vakuutuksen ajatus riskien jakamisesta ole hävinnyt mihinkään. ”Vakuuttajille on sen sijaan todellinen haaste siinä, kun vakuutetut haluavat jakaa riskinsä muiden saman riskisten ihmisten kanssa entistä tarkemmin. Se on laskennallinen haaste. Sen myötä markkinoille tulee myös uudenlaisia tuotteita.” Ojala viittasi tilanteeseen, jossa esimerkiksi ihmiset eivät haluaisi jakaa sairausvakuutuksen riskiä vaikkapa tupakoivien ihmisten kanssa.

Kansanedustaja Mauri Pekkarinen piti tärkeänä, että julkinen vakuutusjärjestelmä pysyy elinvoimaisena ja iskukunnossa, vaikka yksityisen vakuutuksen osuus kasvaakin koko ajan.

FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi ja viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomo Yli-Huttula ottivat vieraat vastaan. Paikalle oli kutsuttu 650 vierasta.


Elon toimitusjohtaja
ja Finanssialan Keskusliiton entinen toimitusjohtaja Satu Huber kaipasi Suomen uudistamiseen pienempiä askelia nykyisten valtavien harppausten sijaan. ”Valtavat muutokset keräävät aina paljon vastustusta. Tarvitaan aitoa yksityisen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä. Epäilykset on haudattava esimerkiksi edunvalvontatyötä kohtaan, sillä Suomen etua tässä ajetaan.” Huber kommentoi myös tuoretta keskustelua finanssialan edunvalvonnasta. ”Tela ja FK tekevät tällä hetkellä hyvää yhteistyötä alan edunvalvonnassa. Keskustelemme toki koko ajan, mihin suuntaan edunvalvontaa kehitetään.”

Viestintätoimisto N2Commsin osakkaaksi hiljan siirtynyt Panu Laturi piti politiikan ja etujärjestöjen yhteistyötä Suomessa hyvänä. Etuina on hyvä luottamus puolin ja toisin sekä matala hierarkia ja kynnys ottaa yhteyttä. ”Ongelma on, että suuret yritykset saavat hyvin äänensä politiikan teossa kuuluviin, mutta pk-yritykset eivät.”

Kansanedustaja Antti Häkkänen oli sitä mieltä, että edunvalvonnassa korostuu yhä enemmän päättäjille tarjotun tiedon laatu, tarjoajien asiantuntemus ja tietojen paikkansapitävyys. ”Luotettavuus on edunvalvonnassa kaiken A ja O. FK ei ole omassa lobbauksessaan käyttänyt värikynää, se on hyvä asia.”

Perussuomalaisten ministeriryhmän erityisavustaja Juha Halttunen piti edunvalvontaa tärkeänä osana demokratiaa. ”Uutta lainsäädäntöä tehdessä on erittäin hyödyllistä kuulla etujärjestöjen mielipiteitä. Monesti esille nousee näkökulmia ja vaikutuksia, joita ei ole tultu aiemmin lainsäädäntöä tehdessä ajatelleeksikaan. Edunvalvontajärjestöt ovat olennainen osa suomalaista poliittista järjestelmää.” Seurueessa oli mukana myös toiminnanjohtaja Pia Hytönen Mielenterveysomaisten keskusliitosta, asiantuntija Piritta Poikonen FK:sta, kehityspäällikkö Kristiina Kokko Akavasta sekä talousjohtaja Kirsi Anttila ja johtaja Anne Knaapi Sostesta.

Katso lisää kuvia juhlista Facebookista!