Politiikan vaikuttajilta vahva ei yhteiselle talletussuojarahastolle

Suurin osa politiikan vaikuttajista läpi puoluekirjon suhtautuu nihkeästi ajatukseen euroalueen yhteisestä talletussuojarahastosta. Yli 70 prosenttia kaikista Finanssialan Keskusliiton teettämään tutkimukseen osallistuneista vaikuttajista suhtautuu ehdotukseen kielteisesti ja vieläpä 36 prosenttia erittäin kielteisesti.

Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kaupin mukaan tutkimustulos antaa vahvan tuen sille, että kotimaisen talletussuojan varat on käytettävä vain suomalaisten tallettajien saatavien turvaamiseen. Suomen talletussuojarahaston tehtävänä on turvata pankkitallettajien saatavat 100 000 euroon saakka talletuspankin mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa. Euroalueelle on kaavailtu koko alueen kattavaa yhteistä talletussuojarahastoa, josta korvattaisiin yhteisvastuullisesti tallettajien saatavat, minkä tahansa euromaan pankkien mahdollisissa maksukyvyttömyystilanteissa. ”Suomen finanssiala kannattaa kyllä talletussuojan yhtenäistämistä euroalueella, mutta emme pankkien välistä yhteisvastuuta lisäävää yhteiseurooppalaista talletussuojarahastoa”, Kauppi sanoo. Poliittisten vaikuttajien asenteita peilaavaan tutkimukseen osallistui loka-marraskuussa yli 1200 eduskuntavaaliehdokasta, kunnanvaltuutettua ja muuta politiikan taustavaikuttajaan. Tutkimuksen toteutti Aula Research.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat