Positiivinen luottorekisteri hyödyttää sekä luoton ottajaa että antajaa

Finanssiala ry (FA) suhtautuu suopeasti oikeusministeriön selvityksessä esitettyyn positiiviseen luottotietorekisteriin. Finanssialan mukaan on tärkeää huolehtia siitä, että järjestelmä on kustannustehokas, turvallinen ja vain rajattuun käyttötarkoitukseen.

Oikeusministeriön esittämässä järjestelmässä tiedot yksittäisten ihmisten ottamista luotoista kerättäisiin rekisteriin, jota ylläpitäisi Verohallinto. Sama taho huolehtii myös ensi vuoden alussa käyttöön tulevasta tulorekisteristä, johon kootaan tiedot ihmisten tuloista. Luottotiedot saataisiin järjestelmään Suomen Pankin kerääminä. Näin kaikki luotonantajat saisivat todenmukaisen kuvan velanottajan taloudellisesta tilanteesta, eikä oltaisi pelkästään ihmisen itsensä kertoman varassa.

FA:n lakimies Antti Laitila korostaa, että rekisterin tietosisällön on oltava kattava ja ajantasainen. ”Pankkien myöntämien luottojen lisäksi kaikkien pienlainayhtiöiden, pankkikonsernien ulkopuolisten rahoitusyhtiöiden sekä ulkomaisten luotontarjoajien myöntämien luottojen tulee sisältyä järjestelmään. Näiltä osin ehdotus onkin FA:n toiveiden mukainen.”

Suomessa positiivisten luottotietojen rekisteröinti on nykyisin mahdollista vain asiakkaan suostumuksella. Pankkilainat maksetaan Suomessa pääsääntöisesti tunnollisesti takaisin, mutta maksuhäiriömerkintöjen lisääntyminen on kasvava ongelma. Maksuhäiriömerkinnät perustuvat pitkälti kotitalouksien kulutusluottoihin ja pikavippeihin. Taustalla on usein ennakoimaton elämäntilanteen muutos tai vakava syrjäytyminen. Finanssiala haluaa olla mukana ehkäisemässä ihmisten joutumista velkakierteeseen niiltä osin kuin riskejä voidaan ennakoida.

”Lainvalmistelu on syytä aloittaa välittömästi. Luotto– ja tulotietojen tarkistamisella luotonantaja saa asiakkaan maksukyvystä entistä kattavamman kuvan. Siitä hyötyvät myös asiakkaat”, Laitila summaa.