Positiivisen luottotietorekisterin valmistelu aloitettava

Mitä käytännön toimia tarvitaan?

  • Positiivisen luottotietorekisterin lainsäädännön valmistelutyö on aloitettava viipymättä. OM:n selvitysmiesten Kontkasen ja Långin raportin pohjalta.
  • Verohallinto voisi ylläpitää positiivista luottotietorekisteriä tulorekisterin yhteydessä. Positiiviseen luottotietorekisteriin kerättäisiin kaikkien kuluttajille luottoja myöntävien kotimaisten ja ulkomaisten suomalaisille myöntämät luotot.
  • Velkaneuvonnan ja tuomioistuinviranomaisten resursseja tulee vahvistaa ylivelkaantumisen torjumiseksi.
  • Pikavippien markkinointia joudutaan rajoittamaan. Se tulee kuitenkin tehdä tarkkarajaisesti niin, että vaikutukset eivät ulotu muihin, ei-haitallisiin lainoihin.
  • Pikavippiyritysten valvonta tulee siirtää Etelä-Suomen aluehallintovirastolta Finanssivalvonnalle.

Positiivisen luottotietorekisterin lainsäädännön valmistelutyö on aloitettava ja ns. pika- vippien markkinointia joudutaan suitsimaan. Verohallinto voisi ylläpitää rekisteriä, johon kerättäisiin sekä kotimaisten että ulkomaisten toimijoiden myöntämät luotot. Pikavippiyritykset tulee saattaa Fivan valvontaan.

Perustelut

Positiivisella luottotietorekisterillä ehkäistään ylivelkaantumista, kun luotonantajilla on paremmat tiedot asiakkaan velkaantumisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Positiivisen luottotiedon saatavuus on kuitenkin vain yksi keino vaikuttaa ylivelkaantumiseen. Tässä yhteydessä tulee painottaa lisäksi talousosaamisen merkitystä ja oman talouden hallintataitojen parantamista.

Taustaa

Suomessa on nykyisin käytössä ns. negatiivinen luottorekisteri, joka koskee ainoastaan maksuhäiriöitä. Useat ylivelkaantumiseen liittyvät ongelmat syntyvät kuitenkin jo ennen maksuhäiriömerkintää.