Positiivisen luottotietorekisterin valmistelu etenee – rekisterinpitäjäksi esitetään Verohallintoa

Positiivisen luottotietorekisterin valmistelu etenee. Rekisterin toteuttajaksi ja rekisterinpitäjäksi esitetään Verohallinnon Tulorekisteriyksikköä. Oikeus- ja valtiovarainministeriö tiedottivat luottotietorekisteriä valmistelevan hankkeen ohjausryhmän linjauksesta perjantaina 29. toukokuuta.

Finanssiala ry (FA) kannattaa positiivista luottotietorekisteriä. Sillä ehkäistään ylivelkaantumista, kun luotonantajilla on paremmat tiedot asiakkaan velkaantumisesta ja taloudellisesta tilanteesta.

Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö valikoitui ehdotettavaksi rekisterinpitäjäksi, koska sillä on kokemusta positiivisen luottotietorekisterin kaltaisen tietojärjestelmän hankinnasta, kilpailutuksesta, rakentamisesta ja käyttöönotosta sekä kyky rekisterin tarvitseman tietojärjestelmän toteuttamiseksi.

Tämän vuoden aikana on tarkoitus saada valmiiksi aikataulusuunnitelma rekisterin toteutuksesta ja käyttöönotosta. Tavoitteena on, että ainakin kuluttajaluottojen osalta rekisteri voitaisiin ottaa käyttöön kevään 2023 aikana.

Positiivisen luottotietorekisterin perustaminen on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman useita ylivelkaantumisen torjuntaan tähtääviä toimia.

Valtiovarainministeriön tiedote.