Potilasvakuutuksen korvausvastuuseen lähes 200 miljoonan korotus

Lakisääteisen potilasvakuutuksen korvausvastuun korotus on tarkentumassa noin  198 miljoonaksi euroksi. Summasta 185 miljoonaa euroa kohdistuu sairaanhoitopiireille ja loput yksityisille palveluntuottajille. Potilasvakuutuskeskuksen mukaan sairaanhoitopiireille on tällä viikolla lähetetty yksilölliset arviot kunkin piirin korvausvastuun korotuksesta.

​Suurin syy varsin mittavaan korotukseen on vuonna 2009 tehty vammaispalvelulain muutos. Siinä kunnille tuli oikeus periä potilasvakuutusjärjestelmästä kuluja, jotka aiheutuvat niille vaikeasti vammautuneiden potilaiden palveluasumisesta ja henkilökohtaisesta avustamisesta (ns. regressioikeus). Kunnat ovat alkaneet käyttää tätä regressioikeuttaan enenevässä määrin vasta viime vuosina, minkä vuoksi asiaa ei ole pystytty riittävästi ennakoimaan.

Korvausvastuulla tarkoitetaan summaa, joka on varattava jo sattuneiden potilasvahinkojen korvausten maksamiseen tulevaisuudessa. Mitä enemmän ja mitä vakavampia potilasvahinkoja sattuu, sitä enemmän potilasvakuutusjärjestelmään on varattava rahaa korvauksien maksamiseen. Kyse on usein isoista korvaussummista. Esimerkiksi vaikeasti vammautuneille henkilöille maksetaan korvauksia koko loppuelämän ajan.

Lähes 200 miljoonan euron korotus korvausvastuuseen on edelleenkin arvio, sillä varaukset tarkentuvat joulukuun loppuun asti. Mahdolliset uudet vahinkoilmoitukset ja korvattaviksi katsotut vahingot voivat vielä muuttaa tilannetta.