Pron Hakala: Vuoropuhelu estää omaan jalkaan ampumisen

Ammattiliitto Pron Antti Hakalan mukaan työmarkkinaosapuolten keskustelu auttaa selviämään työelämän muutoksista yhdessä. Kun yhdessä muodostetaan kuva finanssialan tilanteesta, pystytään paremmin kohtaamaan kansainvälinen kilpailu eikä edistetä sitä, että työt karkaavat Suomesta kokonaan pois. Finanssialan Uutismajakka haastattelee kevään aikana kaikkien finanssialan työmarkkinaosapuolten johtajat. Hakala toimii Prossa finanssisektorin johtajana.

​Mikä työmarkkinoilla on juuri nyt ajankohtaista?

”Kuuma peruna on, syntyykö Suomeen vielä yhteinen näkemys palkankorotustasojen määrittelystä – eli siis uusi työmarkkinamalli. Toinen askarruttava asia on, millaista politiikkaa työnantajat työmarkkinoilla ylipäänsä haluavat jatkossa harjoittaa. Pidän hankalana sitä, että nyt ilmassa ei vaikuta olevan laajamittaista sopimisen henkeä. Ay-liikettä ei voi yksipuolisesti syyllistää nykyisistä ongelmista. Nykyisistä toimintatavoista ja säännöistä on kuitenkin sovittu yhdessä työnantajien kanssa.”

Miksi pidät liittoyhteistyötä tärkeänä? Millaiset odotukset sinulla on yhteistyötä kohtaan?

”Pidän toimialan vuoropuhelua erittäin tärkeänä! Vain yhteisellä vuoropuhelulla saadaan muodostettua näkemys siitä, miten toimialan isot muutokset vaikuttavat. Ei pidä esimerkiksi tehdä päätöksiä, joilla ammutaan itseä jalkaan siten että toimintoja yhä enemmän siirretään Suomen rajojen ulkopuolelle. Työntekijöiden on ymmärrettävä, millaiset liiketoiminnalliset syyt työnantajan tekemien päätösten takana on. Samoin työnantajien on ymmärrettävä, millaiset jäsenistön tarpeet ay-liikkeen esitysten takana on. Finanssialalla on nyt onneksi päästy vuoropuhelussa pitkälle kun vertaa vaikkapa finanssikriisin aikaisiin vuosiin.”

Mitä työelämän hyviä käytäntöjä tahtoisit viedä konkreettisesti käytäntöön tai jopa työehtosopimukseen asti?

”Kun työssä tarvittavat taidot muuttuvat digitalisaation ja robotisaation myötä, on olennaista huolehtia henkilöstön hyvästä osaamisesta. Tämä koskee sekä alalle tulevia uusia että jo alalla olevia kokeneita työntekijöitä. Ei saa käydä niin, että pidempään alalla ollut työvoima potkitaan ulos diginatiivien tieltä. Toisaalta alan vetovoimaisuudesta valmistuvien keskuudessa on huolehdittava. Nämä asiat on otettava esille työpaikoilla koulutussuunnitelmien teon yhteydessä.”

Finanssialalla on tarve lisätä palvelua iltoihin ja viikonloppuihin. Miten tätä voitaisiin edistää fiksusti?

”Työehtosopimus mahdollistaa jo nyt palvelun tuottamisen iltaisin ja lauantaityöstä sopimisen. Iltatyötä ei siis rajoiteta lainkaan ja lauantaityötä voi tehdä jos siitä sovitaan erikseen.”

Millaiset kokemukset sinulla on ollut Hyvinvoiva Finanssiala -yhteistyöstä tähän mennessä?

”Mielestäni on todella tärkeää, että kilpailukykyä ja työhyvinvointia parantavia hankkeita tehdään yhteisesti koko finanssialalla. Hyvinvoiva Finanssiala -hanke on toiminut erinomaisesti. TES-osapuolet voivat tietysti edistää asioita ja panna niitä alulle, mutta kaikkein tärkein työ tehdään yritystasolla. Siellä ne työelämään vaikuttavat konkreettiset ratkaisut tehdään!”