PS-tilien ensimmäinen myyntivuosi täyttyi

​Uudenlainen verokannustettu eläkesäästäminen PS-tileille on ollut mahdollista nyt vuoden ajan. Viimeisimmät Suomen Pankin tilastot kertovat, että suomalaiset kotitaloudet ovat viime vuoden loppuun mennessä solmineet vajaat 10 000 pitkäaikaissäästämissopimusta. Varoja PS-tileillä on noin 10 miljoonaa euroa.

Eniten säästöjä on sijoitettu rahasto-osuuksiin ja osakkeisiin.

Finanssialan Keskusliiton johtaja Timo Silvola sanoo, että PS-tilit tuntuvat olevan suomalaisille vielä uusi asia.

– Tarvitaan kaksi tai kolme vuotta ennen kuin uuden tuotteen kysyntää voi kunnolla arvioida. Yhdeksän kuukauden myynnin jälkeen on vaikea sanoa, kuinka hyvin PS-tilit omaksutaan pitkäaikaissäästämisen muodoksi.

PS-säästäminen tarkoittaa pitkäaikaista ja sidottua säästämistä eläkeikää varten. PS-tilin omistaja säästää PS-sopimukseen kuuluvalle säästämistilille. Sieltä varat ohjataan edelleen erilaisiin sijoituskohteisiin. PS-säästäminen on vapaaehtoisen eläkevakuuttamisen tapaan verotuettua.

PS-sopimukseen sidottujen varojen takaisinmaksu alkaa aikaisintaan silloin, kun kulloinkin voimassa oleva työntekijän eläkelain mukainen alin eläkeikä täyttyy.