Puolella kansasta terveysvakuutus – ”Kansalaiset ymmärtäneet vakuutuksen merkityksen”

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan joka toisella suomalaisella tai hänen perheenjäsenellään on terveyteen liittyvä vakuutus. Tutkimuksen mukaan kansalaiset myös suhtautuvat myötämielisesti terveyspalveluihin tulevaan valinnanvapauden lisäämiseen. Terveyspalvelualan liiton ja Lääkäripalveluyritysten teettämään tutkimukseen vastasi 3 033 suomalaista.

​Finanssialan Keskusliiton (FK) johtaja Ulla-Maija Rajakangas pitää tärkeänä, että kansalaiset ovat ymmärtäneet vakuutuksen pohjimmaisen idean. ”Merkittävä osa vakuutustuotetta on sen luoma turvallisuudentunne – se, että voi nukkua yönsä hyvin”, Rajakangas toteaa.

Kyselytutkimuksessa tasan puolet vastaajista vastasi myöntävästi kysymykseen siitä, onko itsellä tai perheenjäsenellä terveyteen liittyvä vakuutus, jonka maksaa itse. Esimerkkeinä mainittiin tapaturmavakuutus ja sairausvakuutus. Ylivoimaisesti suurin syy vastaajien mielestä vakuutuksen ottamiseen oli sen tuoma turvallisuudentunne (59 prosenttia vastaajista). Kaksi muuta suosituinta syytä oli nopeampi hoitoon pääsy (39 prosenttia) ja suora pääsy erikoislääkärin vastaanotolle (28 prosenttia).

Valinnanvapaus on suomalaisten mieleen

Tutkimuksessa kysyttiin myös mielipidettä valinnanvapauden lisääntymiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Vastaajista 27 prosenttia suhtautui valinnanvapauden lisääntymiseen yksityisen ja julkisen palvelutuottajan välillä erittäin myönteisesti ja 38 prosenttia jokseenkin myönteisesti.

Niin ikään palvelusetelijärjestelmää haluttaisiin hyödyntää nykyistä laajemmin. Vastaajista 29 prosenttia oli asiasta täysin samaa mieltä ja 40 prosenttia jokseenkin samaa mieltä.

”Kyselytutkimuksen tuloksiin peilaten hallitus on tekemässä täysin oikeaa ratkaisua palvelusetelien suhteen”, Ulla-Maija Rajakangas sanoo. Hallitus on ilmoittanut käynnistävänsä palvelusetelikokeilun ja myöntävänsä kokeiluihin valtionrahaa. Kuntatoimijoiden kanssa myös suunnitellaan uusi, laajempiin palvelukokonaisuuksiin pohjautuva palvelusetelin käyttötapa suun terveydenhuollon palveluissa.

Terveyspalvelualan liiton ja Lääkäripalveluyritys ry:n tilaaman tutkimuksen toteutti Aula Research. Tutkimukseen vastasi 3 033 yli 18-vuotiasta suomalaista eri puolilta Suomea. Otos edustaa täysi-ikäisiä suomalaisia iän ja sukupuolen mukaan painotettuna. Kyselyn virhemarginaali on noin 2 prosenttiyksikköä 95 prosentin luottamustasolla.