Puolet euribor-koroista häviää – tutuimmat korot säilyvät

Euribor-korkojen määrä vähenee marraskuun alussa lähes puoleen nykyisestä. Kuluttajille ja yrityksille tutuimmat yhden, kolmen, kuuden ja kahdentoista kuukauden euribor-korot säilyvät. Euribor-korkojärjestelmään on ehdotettu myös muita muutoksia.

Noteerattavien euribor-korkojen määrää vähennetään 1.11.2013 alkaen. Lakkautettavat korot ovat 3 viikon sekä 4, 5, 7, 8, 10 ja 11 kuukauden korot. Jäljelle jäävät 1 ja 2 viikon sekä 1, 2, 3, 6, 9 ja 12 kuukauden korot. Euribor-järjestelmää uudistetaan Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) suositusten mukaisesti. Järjestelmää hallinnoi Euribor-EBF, joka on Belgian lain alla toimiva voittoa tavoittelematon yhdistys.

Korot kenties viranomaisten valvontaan

Euribor-järjestelmää on tähän asti valvonut Euribor-EBF:n asettama komitea, joka on koostunut pankkien nimeämistä edustajista. Sen kokoonpanoa on hiljattain muutettu siten, että pankkien edustajat eivät enää ole komiteassa enemmistönä. Komiteassa istuu nyt pankkien edustajien lisäksi pankkialan ulkopuolisia asiantuntijoita. Euribor-järjestelmä ei toistaiseksi ole viranomaisvalvonnassa, mutta on pohdittu, pitäisikö sekin asettaa viranomaisvalvonnan kohteeksi. Syyskuussa komissio antoi asetusehdotuksen, joka toisi euribor-korot viranomaisvalvonnan piiriin. Komission ehdotus ei koske pelkästään euriboria vaan laajemmin vertailukohtana käytettyjä viitearvoja. Näin ollen pankkien omia prime-korkojakin ryhdyttäisiin valvomaan viranomaisvoimin, mikäli asetus menee läpi. Myös sijoitusrahastojen arvonkehitystä mittaavat viitearvot ovat ehdotuksen piirissä. Viranomaisvalvonnalla muun muassa varmistettaisiin, että korkoja ja muita viitearvoja käytettäisiin asianmukaisesti ja että niitä ei voisi manipuloida.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat