Puoliväliriihi: Seis sääntelykuorrutus – asuminen agendalle

Suomalainen finanssiala pystyy osaltaan tukemaan kasvua ja kilpailukykyä kunhan sääntely ja verotus säilyvät viisaalla tasolla. Lisäpotkua talouteen saadaan useilla asumiseen liittyvillä ratkaisuilla, joita hallituksen on syytä pohtia puoliväliriihessään.

Finanssiala on lähettänyt maan hallitukselle puoliväliriihtä varten kirjeen, jossa kerrotaan alan näkemyksiä talouskasvun vauhdittamisesta. Yhteisöverokertymästä neljänneksen maksavat finanssialan yritykset pystyvät osaltaan antamaan tukensa talouskasvulle, jos niitä ei rasiteta uusilla veroilla tai raskaalla sääntelyllä.

Suurin osa finanssialan sääntelystä tulee EU:n laajuisina yleiseurooppalaisina normeina. Kun EU-tasolla on saavutettu sääntelystä yhteisymmärrys, ei siihen pitäisi enää lisätä kotimaista kuorrutetta päälle.

”Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut siihen, että EU-säännösten toimeenpanossa pidättäydytään kansallisesta lisäsääntelystä. Toivottavasti hallitus pitää huolen, että tätä tärkeää linjausta noudatetaan lakiesitysten virkamiesvalmisteluissa”, sanoo Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

Asumisen työkalupakkiin oikeat välineet

Asumiseen liittyvät ratkaisut ovat olennaisia työvoiman saatavuuden kannalta. Ratkaisumalleja joustavaan, elämäntilanteen mukaiseen asumiseen on etsittävä niin vuokra-, asumisoikeus- kuin omistusasumisen puolelta.

Vasta vähän aikaa käytössä ollutta asuntolainakattoa ei pidä mennä muuttelemaan, ennen kuin sen toimivuudesta on saatu pidemmän aikavälin kokemuksia. Tuloihin sidottu lainakatto voisi muodostua esteeksi työvoiman liikkuvuudelle.

Vuokra-asuntotuotannon lisäämiseen finanssialalla olisi konkreettinen ehdotus: työeläkevakuutusyhtiöille on sallittu vieraan pääoman käyttö asuntosijoittamisessa vuoden 2022 loppuun saakka. ”Olemme esittäneet sosiaali- ja terveysministeriölle, että työeläkeyhtiöille annettu mahdollisuus tehdä asuntosijoituksia osittain velkarahalla tulisi sallia myös henki- ja vahinkovakuutusyhtiöille”, Finanssialan Keskusliiton varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari sanoo.