Puoluejohtajat kannustavat suomalaisia säästämään ja sijoittamaan

Puoluejohtajat ovat yksimielisiä siitä, että suomalaisia pitää kannustaa säästämään ja sijoittamaan. Suurimman osan mielestä myös eri sijoitusmuotojen verokohtelun tulee olla tasapuolista, vaikka muutaman vastaajan mielestä tasapuolisuudesta poikkeamisellekin on perusteita. Puoluejohtajien mielestä säästämisen ja sijoittamisen edistäminen tukee myös suomalaista omistajuutta.

​Kokoomuksen Petteri Orpo, perussuomalaisten Jussi Halla-aho, SDP:n varapuheenjohtaja Ville Skinnari ja vasemmistoliiton Li Andersson toteavat, että verotuksen ei tulisi ohjailla sijoitusmuotojen valintaa,

”Eri sijoitusmuotojen houkuttelevuuden tulee perustua riskeihin ja hyötyihin, ei verokohteluun”, Halla-aho kiteyttää perusteluissaan.

”Verotuksen pitää olla tasapuolista ja reilua sekä pienille että suurille sijoittajille, eikä sen pitäisi ohjata sijoituskohteiden valintaa”, toteaa puolestaan kokoomuksen Orpo.

Vasemmistoliiton Andersson kehittäisi välillisen sijoittamisen verotusta niin, että se vastaisi paremmin suoran sijoittamisen tuottojen verokohtelua.

”Nykytilanteessa verotukselliset edut voivat ohjata sijoituspäätöksiä, mikä johtaa siihen, ettei pääoma aina kohdistu kansantalouden kannalta optimaalisesti eikä verotuksen neutraliteetti toteudu.”

Keskustan Juha Sipilä toteaa perusteluissaan, että eri sijoitusmuotojen verotus suhteessa toisiinsa on tällä hetkellä kutakuinkin kohdillaan.

Tasapuolisuudesta voi poiketakin

Sinisten Sampo Terhon ja kristillisdemokraattien Sari Essayahin mielestä voi kuitenkin olla perusteltua, että eri sijoitusmuotoja verotetaan eri lailla. Essayah pitää listaamattomien ja listattujen yritysten verokohtelua perusteltuna.

”Listaamattomien yritysten omistajat kantavat yrittäjäriskin ja osallistuvat yleensä itse yrityksen toimintaan.”

Sinisten Terho taas haluaisi vapauttaa pörssilistattujen yhtiöiden pienet osingot verotuksesta.

”Se suosisi vahvemmin omistajuutta, suomalaista säästämistä – ei keinottelua, vakaita osinkoja maksavia yhtiöitä – ei riskisijoituksia ja kohdentuisi osakesäästötiliäkin voimakkaammin nimenomaan piensijoittajien eduksi.”

Suomalaisten rohkaiseminen säästämään ja sijoittamaan saa kannatusta yli puoluerajojen.

”Sijoittamiseen tulee kannustaa pitämällä huolta esimerkiksi siitä, että sijoitustuotteita markkinoidaan asiallisesti, hinnat ovat vertailukelpoisia ja tuotteet ymmärrettäviä”, kiteyttää vihreiden Pekka Haavisto.

FA lähetti eduskuntapuolueiden puheenjohtajille joukon hallitusohjelmatavoitteisiinsa liittyviä kysymyksiä. Kysymykset käsittelevät samoja teemoja kuin Finanssialan Kasvun eväät -kumppanuusohjelman kirjoitukset. Kainalojutussa kerromme Finanssialan kannan aiheeseen sekä poimintoja Nordean yksityistalouden ekonomistin Olli Kärkkäisen ja Finanssiala ry:n asiantuntijan Jussi Karhusen kumppanuuskolumneista.