Pyöreän pöydän keskustelu tarpeen vakuutuslääkärien roolista

Finanssiala ry ehdottaa jatkotoimia sosiaali- ja terveysministeriön (STM) vakuutuslääkärijärjestelmää kehittäneen työryhmän linjauksiin. Urakkaa jatkamaan tulisi kutsua pyöreän pöydän keskustelu vakuutuslääkärien roolista. Erityisen tärkeää on tarjota kansalaisille tietoa etuuksien perusteista, päätöksentekoprosesseista sekä siitä, miten turvataan yhdenvertainen etuuksien käsittely joka puolella Suomea.

Pyöreän pöydän keskusteluun pitäisi kutsua edustukset potilasjärjestöistä, vakuutetuista, vakuutuslääkäreistä ja Lääkäriliitosta STM:n ja vakuutusalan lisäksi. Varteenotettava vaihtoehto on, että STM:n työryhmän työtä jatkamaan perustettaisiin neuvottelukunta, jossa eri osapuolet yhdessä pohtisivat järjestelmän kehittämistä.

Hoitavia lääkäreitä tulisi kouluttaa sosiaalivakuutuksen ja vakuutuslääketieteen tuntemukseen. Suomessa on 11 erilaista työkyvyttömyyden määritelmää. Vakuutuslaitoksissa lääkärit erikoistuvat tiettyihin etuus- ja korvauslajeihin, mutta hoitavat lääkärit saattavat joutua tekemisiin niiden kaikkien kanssa. Vakuutuslääketieteelle tarvitaan yliopistollinen koulutusjakso. Se olisi tarkoitettu sekä vakuutuslääkäreiksi aikoville että muille järjestelmän parissa työskenteleville.