Pysyvätkö kaikki tulevaisuuden työelämän mukana?

Kuinka moni pysyy uudistuvan työelämän vauhdissa mukana? kysyy työelämän asiantuntija Timo Lindholm. Lindholmin mukaan työn muutoksessa on kuitenkin selvästi toivoa tiukasta murrosvaiheesta huolimatta. Työn nykyiselle sääntelylle hän antaa sapiskaa sen vanhentuneisuuden vuoksi.

”Mielestäni on huono saavutus, ettemme ole saaneet useampia ihmisiä työllistymään, vaikka työikäisiä on parisataa tuhatta enemmän kuin muutamia vuosikymmeniä sitten”, Lindholm sanoo. Työelämän ulkopuolella olevien määrän kasvun näkee esimerkiksi työtuntien määrässä, joka on vähentynyt vuosikymmenten saatossa, vaikka työikäisten määrä on selvästi kasvanut. Kaikki väheneminen ei mene työajan lyhenemisen piikkiin.

Lindholm jakaa työn uuteen ja vanhaan. Vanhalle työlle oli ominaista pysyvyys, samanlaisena toistuvat työtehtävät ja työroolien kehittymättömyys sekä työpaikkojen varmuus. Uusi työ on yksilöllisempää, luovempaa ja sen olennaisena osana on jatkuva kehittyminen ja uuden oppiminen.

”Kun vanhaa ja uutta työtä vertaa rinnakkain, ottaisin koska tahansa uuden työn sen yksilöllisten ja kehittyvien piirteiden vuoksi”, Lindholm kertoo.

Samalla Lindholm soimaa työelämälainsäädäntöä. ”Markkinat muuttuvat aina nopeammin kuin sääntely, mutta ei ole työntekijöiden eikä työnantajien etu, että työn tekemisen säännöt ovat osin vanhentuneet”, Lindholm toteaa.

Koneilta puuttuu empatiakyky

Lindholmin mukaan uudessa työssä on rima korkealla. On oltava nopea oppimaan, kehityttävä jatkuvasti ja oltava valmis toimimaan oman työuran aikana useissa eri rooleissa, joskus jopa useammassa roolissa yhtä aikaa.

”Pelkään, että kaikki eivät pysy siinä mukana. Se on meille iso tappio, jos osa porukasta tippuu työelämän kyydistä pois”, Lindholm toteaa. Tuomiopäivän apostoliksi hän ei silti suostu, sillä ”uutta työtä syntyy aina. Se on varma. Mutta siirtymävaiheesta tulee varmasti kivulias.”

Uusista osaamistarpeista Lindholm nostaa selkeimmin esille empatiakyvyn. Koneet eivät ole empaattisia, eivätkä kykene ainakaan vielä aitoon ihmisen kohtaamiseen. ”Siinä piilee ihmisen vahvuus yhä edelleen ja pitkälle tulevaisuuteen.”

Lindholm myös korostaa työvoiman liikkuvuuden tärkeyttä. ”Ovatko kaikki ihmiset tällä hetkellä oikeassa paikassa? Uskon siihen, että mitä enemmän ihmiset vaihtavat työpaikkaa, sitä useammin he löytävät sen paikan, jossa sekä tuottavuus että heidän oma tyytyväisyytensä on parempi.”

Työ- ja elinkeinoministeriöön Sitrasta siirtynyt työelämän asiantuntija Lindholm puhui työn muutoksesta Finanssiakatemian gaalassa (tilaisuustallenne on nähtävissä YouTubessa). Finanssiakatemia yhdistää alan oppilaitokset ja työnantajat. Tarkoitus on kehittää yhdessä yhä parempia finanssialan osaajia.