Rahanpesukyselyn laajennus herätti soraääniä eduskunnassa

Muun muassa yksityisyyden suoja huolestutti kansanedustajia, kun eduskunnan lähetekeskustelussa puitiin hallituksen esitystä uudeksi rahanpesulaiksi.

​Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen nosti esille Finanssialan Keskusliiton kannan, että uudistuksen myötä koti-, kasko- ja matkavakuutusten ottajalta kysyttäisiin poliittisesta vaikutusvallasta, mikä koettaisiin simputuksena. Räsänen kysyi, mitä esimerkiksi vakuutusyhtiön tulee tehdä, jos asiakkaat eivät vastaa kyselyihin ja mihin poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön raja vedetään.

Räsänen myös muistutti, etteivät lisävelvoitteet vapaaehtoisiin vakuutuksiin sisälly neljänteen rahanpesudirektiiviin. ”Ne olisivat täysin kansallista lisäsääntelyä, mikä taas olisi hallitusohjelman linjausten vastaista.”

Myös kansanedustaja Timo Harakka (sd.) varoitti asiaa käsittelevää valiokuntaa menemästä liiallisuuksiin. ”On vaikea ymmärtää, miksi vahinkovakuutuksia otettaessa täytyisi selvittää asiakkaan yhteydet vaikka meihin kansanedustajiin ja jopa jälkikäteen.”

Viekö laki meiltä elämän?

Kansanedustaja Antero Laukkanen (kd.) kritisoi rahanpesulain uudistuksen vievän ihmisiltä yksityisyyden. Hänen mukaansa esitetyssä laissa lähdetään siitä, että kaikkia voidaan epäillä rahanpesusta kunnes toisin todistetaan. ”Olisi erittäin tärkeää ottaa tämä yksityisyydensuojan näkökulma erityisellä tavalla huomioon, ettei käy niin, että lopulta teemme sellaisen lain, jossa meiltä viedään kaikki oma elämä,” Laukkanen pohti.