Rahanpesun torjunta etenee EU:ssa – Finanssiala vaatii uusia kansallisia keinoja

Finanssiala kiittelee Euroopan komission ratkaisua laatia luettelo niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmät ovat heikot. Luettelo on yksi keino talousrikollisuuden torjuntaan.

Listalla suojataan EU:n rahoitusjärjestelmää rahanpesun ja terrorismin rahoitukselta. Maalistaus helpottaa epäilyttävien rahavirtojen havaitsemista. Komission tiedotteen mukaan luettelon laatimisessa on käytetty menetelmää, joka perustuu heinäkuussa 2018 voimaan tulleen viidennen rahanpesunvastaisen direktiivin tiukennettuihin kriteereihin.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová kehottaa maita huolehtimaan, ettei EU:n ulkopuolelta peräisin oleva likainen raha pääse tunkeutumaan rahoitusjärjestelmäämme. ”Kehotan luetteloon otettuja maita korjaamaan todetut puutteet pikaisesti. Komissio on valmis tekemään niiden kanssa tiivistä yhteistyötä yhteisten etujen saavuttamiseksi” Jourová toteaa.

Finanssiala muistuttaa, että rahanpesun torjumiseksi pitää myös kansallisesti helpottaa rahoituslaitosten välistä tietojenvaihtoa epäilyttävistä liiketoimista. Tämä auttaisi huomattavasti rahanpesun torjuntaa käytännössä.

”Suomessa toimivien finanssilaitosten vuotuiset satsaukset rahanpesun torjuntaan lasketaan tuhansissa henkilötyövuosissa ja vähintään kymmenissä miljoonissa euroissa. Tämä kuvaa asian merkittävyyttä paitsi pankkialan myös koko yhteiskunnan kannalta”, muistuttaa toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi Finanssiala ry:stä.

Euroopan komission tiedote.