Rahanpesuvalvottavat saatava samalle viivalle

Rahanpesu on osa kansainvälistä rikollisuutta. Siksi sen torjuntaan tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. EU-maiden valtiovarainministerit linjaavat torstain Ecofin-kokouksessa rahanpesun torjunnan kehittämistä EU-tasolla. Erityisesti finanssiala kaipaa jäsenmaiden rahanpesun torjuntaa koskevan sääntelyn harmonisointia ja tiedonvaihdon kehittämistä.

Ennakkotietojen mukaan kokouksessa keskustellaan komission suunnitelmasta perustaa EU-tason valvontaviranomainen rahanpesun torjuntaan. Toinen vaihtoehto olisi Euroopan pankkiviranomaisen EBA:n toimivallan laajentaminen.

Finanssiala (FA) kannattaa rahanpesun torjunnan vahvistamista sekä kansallisella että EU-tasolla. Yhteisestä rahanpesuntorjujasta ei ole kuitenkaan juuri hyötyä, ennen kuin valvottava normiverkosto on riittävän yhtenäinen.

”Lainsäädännössä on eroja maiden välillä. Mikä yhdessä maassa on kiellettyä, saattaa toisessa olla sallittua ja kolmannessa pakollista”, sanoo FA:n johtava asiantuntija Mika Linna.

Lisäksi valvonnan tehostamisessa tulisi määrittää, keitä oikeastaan valvotaan. Komission ylikansallisen riskiarvion mukaan pankkien lisäksi esimerkiksi lakitoimistot, tilitoimistot, verokonsultit ja kiinteistönvälittäjät ovat merkittävässä roolissa rahanpesun ehkäisyssä. Keskeistä valvonnassa tulisi olla, minkä tyyppistä toimintaa harjoitetaan, ei kuka sitä harjoittaa.

”Jos pankkien valvonta kiristyy, millä tavoin se parantaa tilannetta muiden toimijoiden suhteen?” Linna kysyy.

Tiedot kulkemaan

Toinen rahanpesun ja kansainvälisen rikollisuuden torjuntaa terhakoittava uudistus olisi tietojenvaihdon helpottaminen. Tiedon pitäisi kulkea sutjakammin paitsi viranomaisten ja finanssialan välillä, myös esimerkiksi pankkien kesken.

”Pankkien pitäisi pystyä varoittamaan toisiaan epäilyttävästä rahaliikenteestä. Näin rikoksella hankittu raha saataisiin pysäytettyä, ennen kuin se on kadonnut teille tietymättömille. Näissä rikoksissa reagointiaika mitataan toisinaan minuuteissa.”

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen on yksi Suomen puheenjohtajakauden painopisteistä. Torstaina 5. joulukuuta järjestettävä Ecofin-kokous on Suomen puheenjohtajuuskauden viimeinen. Kokouksen muita aiheita ovat muun muassa virtuaalivaluuttoihin liittyvä kannanotto, pääomamarkkinaunionin jatkotoimet, kestävä rahoitus sekä pankkiunionin viimeistely ja yhteinen talletussuoja.