Rahastoihin 87 miljoonaa euroa uusia sijoituksia lokakuussa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin lokakuun aikana nettomääräisesti 87 miljoonaa euroa uusia pääomia. Suotuisan markkinakehityksen seurauksena rahastopääoma kasvoi lisäksi noin kahdella miljardilla eurolla. Kuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu arvo oli 116,5 miljardia euroa.

​Eniten pääomia (130 miljoonaa euroa) sijoitettiin yhdistelmärahastoihin, jotka ovat tyypillisesti kotitalouksien suosiossa. Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin 96 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 28 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisiin rahastoihin luetaan muun muassa kiinteistörahastot. Lyhyen koron rahastoista lunastettiin 121 miljoonaa euroa ja osakerahastoista 46 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät

lokakuu 2017

Nettomerkinnät

vuoden alusta

Pääoma

31.10.2017

Osakerahastot

-46

-148

44 500

Yhdistelmärahastot

130

2 407

22 191

Pitkän koron rahastot

96

785

31 542

Lyhyen koron rahastot

-121

693

14 403

Vaihtoehtoiset rahastot

28

540

3 831

YHTEENSÄ

87

4 277

116 468


Euroopan keskuspankki (EKP) piti odotusten mukaisesti ohjauskorkonsa ennallaan lokakuun lopulla pidetyssä kokouksessaan. Lisäksi EKP päätti pidentää osto-ohjelmaansa vähintään ensi vuoden syyskuuhun saakka. Osto-ohjelman volyymi kuitenkin puolittuu 30 miljardiin euroon kuukaudessa vuoden vaihteessa. Näin ollen rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä ja korkotaso tulee pysymään euroalueella matalana vielä pitkään.

Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) uudeksi pääjohtajaksi nimitettiin marraskuun alussa keskuspankin johtokunnan jäsen Jerome Powell. Rahapolitiikan linjausten odotetaan pysyvän Powellin alaisuudessa ennallaan, eli Fed jatkaa hyvin maltillisella rahapolitiikan kiristämisen tiellä: ohjauskorkoa nostetaan vielä kertaalleen tänä vuonna ja tasetta supistetaan 10 miljardin kuukausivauhdilla.

”Finanssikriisin jälkeen länsimaiset keskuspankit ovat näytelleet merkittävää roolia rahoitusmarkkinoilla. Elvyttävän rahapolitiikan seurauksena keskuspankkien taseet ovat paisuneet moninkertaisiksi ja markkinoilla on runsaasti ylimääräistä likviditeettiä. Suuri mielenkiinto kohdistuu nyt siihen, miten Fed:n taseen supistamisessa onnistutaan. Tähän asti keskuspankin viestintä on ollut ennakoivaa ja markkinat ovat pysyneet rauhallisina”, summaa Finanssiala ry:n analyytikko Elina Salminen.

Osakekurssit jatkoivat lokakuussa reippaassa nousussa. Suomeen rekisteröityjen osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi yli miljardilla eurolla pelkästään arvonnousun vuoksi. Eniten uusia varoja sijoitettiin eurooppalaisiin yhtiöihin sijoittaviin osakerahastoihin (140 miljoonaa euroa). Pääomia lunastettiin puolestaan eniten globaalisti sijoittavasta rahastoluokasta, yhteensä 383 miljoonaa euroa.

Parhaaseen vuosituottoon ylsivät Eurooppaan sijoittavat osakerahastot 20,6 prosentin tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 2,3). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät

lokakuu 2017

Nettomerkinnät

vuoden alusta

Pääoma

31.10.2017

Tuotto

12 kk (ka.)

Suomi

28

-175

5 578

18,8 %

Pohjoismaat

13

-173

4 660

18,6 %

Eurooppa

140

726

7 964

20,6 %

Pohjois-Amerikka

51

-900

5 396

14,8 %

Japani

31

130

1 039

12,5 %

Tyynenmeren alue

2

46

358

12,1 %

Kehittyvät markkinat

68

92

6 814

11,6 %

Maailma

-383

194

11 330

14,2 %

Toimialarahastot

2

-88

1 362

14,0 %

YHTEENSÄ

-46

-148

44 500

Euroopassa pitkät korot laskivat hieman EKP:n päätösten myötä. Pitkän koron rahastoissa eniten varoja keräsivät kehittyvät markkinat kun taas varoja lunastettiin erityisesti luokitelluista yrityslainoista.

Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat 8,0 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla mitattuna (Sharpe 12 kk 5,7).

milj. EUR

Nettomerkinnät lokakuu 2017

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma

31.10.2017

Tuotto

12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

41

-561

5 904

-0,3 %

Luokitellut yrityslainat EUR

-64

345

10 851

2,2 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

51

-57

2 956

8,0 %

Valtioriski maailma

-2

-51

163

1,1 %

Luokitellut yrityslainat maailma

-36

249

5 585

2,0 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

34

103

2 696

4,5 %

Kehittyvät markkinat

72

780

3 386

3,3 %

YHTEENSÄ

96

807

31 542

Rahastoraportti, lokakuu 2017
Markkinakatsaus, lokakuu 2017

Noin 28 prosentilla eli 1,2 miljoonalla 15–79 -vuotiaista suomalaisista on rahastosijoituksia. Suomalaisten kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo oli vuoden 2016 lopussa sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien noin 40,8 miljardia euroa, eli noin 38 prosenttia koko ra­hastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 25 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli lokakuun lopulla yhteensä 467 kpl.