Rahastoihin 95 miljoonaa euroa uusia sijoituksia

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin huhtikuussa yhteensä 95 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Positiivisen markkinakehityksen seurauksena rahastojen arvo kasvoi yli miljardilla eurolla. Kuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu arvo oli 115,8 miljardia euroa.

Eniten varoja sijoitettiin osakerahastoihin, yhteensä 268 miljoonaa euroa. Myös vaihtoehtoisiin rahastoihin kertyi 55 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Niihin lukeutuvat muun muassa asuntosijoitusrahastot. Pitkän koron rahastoista lunastettiin eniten pääomia, nettomääräisesti yhteensä 182 miljoonaa euroa. Myös yhdistelmärahastot ja lyhyen koron rahastot menettivät pääomia.

milj. EUR

Nettomerkinnät

huhtikuu 2018

Nettomerkinnät

vuoden alusta

Pääoma

30.4.2018

Osakerahastot

268

654

44 432

Yhdistelmärahastot

-17

165

22 574

Pitkän koron rahastot

-182

-413

30 748

Lyhyen koron rahastot

-30

-111

13 853

Vaihtoehtoiset rahastot

55

230

4 225

YHTEENSÄ

95

525

115 832

Huhtikuussa käynnistyi tuloskausi, kun noin puolet pörssiyhtiöistä Euroopassa ja Yhdysvalloissa raportoi tammi-maaliskuun lukunsa. Alkuvuoden markkinahermoilusta huolimatta tulosodotukset olivat positiiviset niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Odotuksille saatiinkin katetta erityisesti Yhdysvalloissa, missä suurin osa yrityksistä ylitti ennakkoodotukset kirkkaasti. Tulosparannuksiin vaikuttivat osittain Trumpin verohuojennukset ja lisäksi myös vahva makrotalous. Helsingin pörssin tuloskausi oli kaksijakoisempi: osa yrityksistä raportoi parantuneista tuloksista, mutta myös pettymyksiä saatiin.

Vahvoista tulosjulkistuksista huolimatta osakekurssit Yhdysvalloissa nousivat huhtikuussa vain hiukan. Euroopassa sen sijaan päädyttiin noin viisi prosenttia maaliskuun lopun tasoja korkeammalle. Yhdysvalloissa tilannetta selittää osittain korkojen nousu, joka hermostutti sijoittajia. USA:n valtion 10-vuotisen lainan korko ylitti kolmen prosentin rajan huhtikuun lopulla. Valtion lyhyiden korkojen nousu on ollut vieläkin jyrkempää. Lyhyiden ja pitkien korkojen välisen eron kaventumista seurataan tarkasti, koska korkoeron muuttuminen negatiiviseksi, eli niin sanottu laskeva korkokäyrä, on historiassa ennakoinut taantumaa.

”Vaikka korot nousevat Yhdysvalloissa siksi, että taloudessa menee hyvin, pelätään korkojen nousun lopulta hyydyttävän talouskasvua. Korkojen noustua riittävälle tasolle tarjoavat ne myös vaihtoehdon osakesijoituksille, mikä siirtäisi pääomia osakkeista korkosijoituksiin. Suuri kysymys siis on, milloin korkotaso saavuttaa tuon tason”, summaa johtava asiantuntija Elina Salminen Finanssiala ry:stä.

Sekä Yhdysvaltain keskuspankki, Fed, että Euroopan keskuspankki, EKP, kokoustivat huhti-toukokuun vaihteessa, mutta muutoksia rahapolitiikkaan ei tehty. Fed kertoi inflaation olevan lähellä keskuspankin kahden prosentin tavoitetasoa ja työllisyyden olevan vahvaa. Sijoittajat odottavat Fedin seuraavaa koronnostoa kesäkuussa. Euroalueella inflaatiovauhti on pysytellyt hitaana, ja EKP:n koronnostoa ennakoidaan vasta ensi vuoden puolelle.

Osakerahastoissa eniten uusia sijoituksia kertyi globaalisti sijoittaviin rahastoihin, lähes 300 miljoonaa euroa. Eurooppaan sijoittavat rahastot, mukaan lukien Pohjoismaat ja Suomi, menettivät eniten pääomia. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät Japaniin sijoittavat osakerahastot 10,3 prosentin tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 0,8). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät

huhtikuu 2018

Nettomerkinnät

vuoden alusta

Pääoma

30.4.2018

Tuotto

12 kk (ka.)

Suomi

-56

-144

5 631

4,6 %

Pohjoismaat

-27

-169

4 261

-4,4 %

Eurooppa

-69

-426

7 473

2,9 %

Pohjois-Amerikka

116

537

5 890

0,6 %

Japani

-18

117

1 194

10,3 %

Tyynenmeren alue

-2

20

391

4,3 %

Kehittyvät markkinat

23

-8

6 832

5,0 %

Maailma

299

735

11 426

1,7 %

Toimialarahastot

1

-8

1 334

3,2 %

YHTEENSÄ

268

654

44 432

Pitkän koron rahastoissa eniten uutta pääomaa sijoitettiin globaaleihin luokiteltuihin yrityslainoihin, yhteensä 80 miljoonaa euroa. Myös kehittyvien markkinoiden pitkän koron rahastot ylsivät plussalle 21 miljoonan euron nettomerkinnöillä. Muut pitkän koron rahastot menettivät pääomia.

Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat 2,1 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Kyseinen rahasoluokka on tarjonnut parhaan vuosituoton jo 11 kuukauden ajan. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla mitattuna (Sharpe 12 kk 2,3).

milj. EUR

Nettomerkinnät huhtikuu 2018

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma

30.4.2018

Tuotto

12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

-80

-95

5 866

1,2 %

Luokitellut yrityslainat EUR

-28

-168

10 688

0,9 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

-127

-308

2 481

2,1 %

Valtioriski maailma

-1

0

152

-7,7 %

Luokitellut yrityslainat maailma

80

257

5 578

-2,4 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-48

-146

2 474

-0,3 %

Kehittyvät markkinat

21

46

3 510

-0,3 %

YHTEENSÄ

-182

-413

30 748

Rahastoraportti, huhtikuu 2018

Markkinakatsaus, huhtikuu 2018