Sijoitusrahastoihin virtaa edelleen uusia pääomia – heinäkuussa 1,3 miljardia euroa

  • Uutta rahastopääomaa 1,252 miljardia euroa.

  • Yhteenlaskettu pääoman arvo 153 miljardia euroa, kesäkuussa 150 mrd.

Kuva: Shutterstock

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuussa uutta pääomaa yhteensä 1,3 miljardia euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli heinäkuun lopussa 153 miljardia euroa, kun se kesäkuun lopussa oli 150 miljardia euroa. Rahastoraportti sisältää ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Heinäkuussa sijoitettiin kaikkiin päärahastoluokkiin uusia pääomia. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 236 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoihin 487 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoihin 331 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 173 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 26 miljoonaa euroa uusia varoja.

milj. EURNettomerkinnät heinäkuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.7.2021
Osakerahastot2361 72561 302
Yhdistelmärahastot1721 47831 556
Pitkän koron rahastot3311 49933 383
Lyhyen koron rahastot4872 91518 000
Vaihtoehtoiset rahastot265768 858
YHTEENSÄ1 2528 193153 098

Koronaviruksen deltavariantin leviäminen aiheutti osakemarkkinoilla hetkellisesti hermostuneisuutta. Markkinoilla heräsi pelko maailmantalouden elpymisen hidastumisesta. Tilastojen mukaan Kiinan talouskasvu hidastui jo vuoden toisella neljänneksellä suhteessa edelliseen neljännekseen. Hetkellisestä hermostuneisuudesta huolimatta keskeiset osakeindeksit lopulta nousivat. Euroopassa ja Yhdysvalloissa yritysten toisen vuosineljänneksen tulosjulkistukset olivat pääasiassa erinomaisia. Osakemarkkinoilla reaktiot tulosjulkistuksiin olivat verrattain vaimeita. Voimakkaasti elvyttävän raha- ja finanssipolitiikan avulla koronakriisin aiheuttamasta taantumasta on toivuttu poikkeuksellisen nopeasti.

Korkosijoittajat nauttivat heinäkuussa hyvistä tuotoista korkojen laskiessa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin edelleen merkittävästi uusia varoja. Talouden elpymisen myötä yrityksille syntyy nyt voittovaroja, joille etsitään positiivista korkotuottoa negatiivisten korkojen olosuhteissa.

”Yritysten toisen vuosineljänneksen tulosjulkistukset ja talouden kasvuluvut antoivat positiivista vireyttä sijoitusmarkkinoille. Osakemarkkinoilla ollaan historiallisen korkeissa hintatasoissa, joten markkina on herkkä muutoksille. Koronaviruksen mahdollisten uusien muunnosten leviäminen voi nopeastikin kääntää markkinan suunnan. Kehittyvillä markkinoilla rokotusohjelmat edistyvät epätasaisesti, joten globaalien arvoketjujen kautta talouteen voi tulla yllättäviäkin pullonkauloja eri toimialoille. Pelkona on, että mahdollisten uusien koronarajoitteiden myötä kotitalouksien patoutunut kulutuskysyntä ei pääsekään purkautumaan,” summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin globaalisti ja Eurooppaan sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 178 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin hyvin vähän Tyynenmeren alueelle ja Pohjois-Amerikkaan sijoittavista rahastoista, yhteensä 4 miljoonaa euroa. Suomeen sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 3,74). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät heinäkuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.7.2021Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi19197 71952 %
Pohjoismaat232428 71754 %
Eurooppa422627 88135 %
Pohjois-Amerikka-32107 52737 %
Japani1-15559924 %
Tyynenmeren alue111979426 %
Kehittyvät markkinat8-116 51126 %
Maailma1361 19019 86833 %
Toimialarahastot-1-511 68529 %
YHTEENSÄ2361 72561 302 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin kaikkiin rahastoluokkiin. Varoja sijoitettiin eniten globaalisti ja euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 230 miljoonaa euroa. Lisäksi euroalueen valtioriskiin sijoittaviin rahastoihin sijoitettiin yhteensä 48 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 8,3 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka menestyi myös parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 4,23).

milj. EURNettomerkinnät heinäkuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.7.2021Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR484526 0830,3 %
Luokitellut yrityslainat EUR13863410 2393,2 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR361493 9008,0 %
Valtioriski maailma041280,4 %
Luokitellut yrityslainat maailma923617 8213,0 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma31991 8628,3 %
Kehittyvät markkinat14-2993 3504,8 %
YHTEENSÄ3311 49933 383 

Tilastokeskuksen vuoden 2019 varallisuustutkimuksen mukaan 34 prosentilla, eli noin 954 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 6 200 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0-10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan