Rahastoihin lähes miljardi euroa uutta pääomaa – myös korkeampien riskiluokkien sijoitukset kiinnostivat helmikuussa

  • Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin helmikuussa yhteensä 982 miljoonaa euroa uusia pääomia.
  • Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta.
  • Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 155 miljardia euroa.

Uusia pääomia sijoitettiin kaikkiin rahastoluokkiin. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 376 miljoonaa euroa, yhdistelmärahastoihin 87 miljoonaa euroa, pitkän koron rahastoihin 152 miljoonaa ja lyhyen koron rahastoihin yhteensä 352 miljoonaa euroa. Lisäksi vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin yhteensä 15 miljoonaa euroa.

milj. EURNettomerkinnät helmikuu 2024Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 29.2.2024
Osakerahastot37683964 560
Yhdistelmärahastot8718632 532
Pitkän koron rahastot1527630 433
Lyhyen koron rahastot35240617 505
Vaihtoehtoiset rahastot15110 370
YHTEENSÄ9821 507155 402

Helmikuussa Helsingin pörssin pääindeksin laskiessa myös Suomeen sijoittavien osakerahastojen yhteenlasketut tuotot painuivat miinusmerkkisiksi. Suomi on globaalisti katsottuna reunamarkkina ja Helsingin pörssissä on suhdanneherkkiä yhtiöitä. Suomen talousennusteita on päivitetty alaspäin, mutta lisää epävarmuutta tuovat käynnissä olevat työtaistelutoimet.

Suomen bruttokansantuotteen ennakoidaan supistuvan vuonna 2024. Työtaistelutoimien vaikutuksia yritysten tulosennusteisiin ja koko kansantalouteen vasta arvioidaan. Suomi on jäänyt talous- ja tuottavuuskehityksessä jälkeen monista verrokkimaista, kuten Ruotsista.

Samaan aikaan, kun Helsingin pörssissä alamäki jatkui, Yhdysvalloissa pääosakeindeksit nousivat isot teknologiayhtiöt edellä. Euroopassa myös Saksan seuratuin DAX-indeksi nousi kuukauden aikana.

Korkosijoittajalle alkuvuosi ei ole ollut helppo. Etenkin Yhdysvalloissa vahvat talousluvut nostivat valtion joukkovelkakirjalainojen korkotasoja. Vastaavasti Euroopassa talouskasvun ennustetaan alkavan vähitellen nopeutua loppuvuonna, mikä on heijastunut markkinoilla korkeampina valtionlainojen korkoina. Toisaalta talousennusteiden siivittämänä yrityslainojen riskimarginaalit kaventuivat.

”Helmikuussa sijoituksia hajautettiin eri riskitason rahastoluokkiin. Sijoittajia kiinnostivat korkorahastojen lisäksi myös korkeampien riskiluokkien sijoitukset. Vuoden alusta yhdistelmärahastojen yhteenlasketut nettomerkinnät ovat nyt jo lähes 190 miljoonaa euroa”, kertoo johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä (FA).

Somerlan mukaan rahastojen lisäksi rahaa virtaa nyt myös perinteisen finanssisektorin ulkopuolisiin spekulatiivisiin sijoitustuotteisiin. Näissä sijoitustuotteissa hinnanmuodostus saattaa olla sattumanvaraista ja markkinahinnat voivat nousta nopeasti, mutta myös lasku saattaa olla äkillistä.

”Sijoittajan kannattaa pitää kiinni omasta sijoitussuunnitelmastaan, jossa riskit ovat suhteutettu omaan talouteen sopivaksi. On tärkeää ymmärtää, mihin rahansa sijoittaa”, muistuttaa Somerla.

Osakerahastoissa pääomia sijoitettiin Tyynenmeren alueelle ja globaalisti sijoittaviin rahastoihin yhteensä 600 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin kaikista muista rahastoluokista yhteensä 223 miljoonaa euroa. Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,52). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät helmikuu 2024Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 29.2.2024Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi-120-1326 064-6 %
Pohjoismaat-2227 3093 %
Eurooppa-3355 8966 %
Pohjois-Amerikka-211469 89024 %
Japani-4-344220 %
Tyynenmeren alue7451 2912 %
Kehittyvät markkinat-1044 8786 %
Maailma59376827 28217 %
Toimialarahastot-33-161 5088 %
YHTEENSÄ37683964 560 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin pääasiassa globaalisti ja euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 106 miljoonaa euroa. Pääomia sijoitettiin myös euroalueen valtioriskiin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 60 miljoonaa euroa.

Varoja lunastettiin kehittyviltä markkinoilta, globaalisti valtioriskiin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista yhteensä 20 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 8,7 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi myös parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,84).

milj. EURNettomerkinnät helmikuu 2024Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 29.2.2024Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR601716 2324,6 %
Luokitellut yrityslainat EUR521810 3675,8 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR7-1143 8288,7 %
Valtioriski maailma-2-41891,9 %
Luokitellut yrityslainat maailma54166 2693,1 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma-8-151 0695,7 %
Kehittyvät markkinat-1052 4795,3 %
YHTEENSÄ1527630 433 

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan