Rahastoihin sijoitettiin helmikuussa yli 100 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin helmikuussa nettomääräisesti yhteensä 107 miljoonaa euroa. Rahastopääoma pieneni osakemarkkinoiden markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 123 miljardia euroa.

​Pitkän ja lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin yhteensä 218 miljoonaa euroa uusia pääomia. Lisää pääomaa kerryttivät myös yhdistelmärahastot 77 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoiset rahastot 22 miljoonaa euroa. Osakerahastoista lunastettiin 209 miljoonaa euroa pääomia.

milj. EUR Nettomerkinnät helmikuu 2020 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 29.2.2020
Osakerahastot -209 -21 42 212
Yhdistelmärahastot 77 751 25 654
Pitkän koron rahastot 140 616 32 882
Lyhyen koron rahastot 78 271 15 308
Vaihtoehtoiset rahastot 22 45 6 857
YHTEENSÄ 107 1 662 122 913

Koronavirus aiheutti helmikuussa mittavia varotoimenpiteitä Kiinassa ja muualla maailmassa. Monien yritysten globaalit tuotantoketjut ulottuvat Kiinaan tai ovat muuten riippuvaisia Kiinan markkinoista, joten varotoimenpiteiden vaikutuksista globaaliin teollisuustuotantoon ja maailmantalouteen on vaikea arvioida. Kiinan ostopäällikköindeksit heikkenivät merkittävästi ja olivat mittaushistorian heikoimmat. Epävarmuus ja taantuman uhka heijastuivat helmikuussa osakemarkkinoille. Keskeiset osakeindeksit laskivat maailmanlaajuisesti: Standard & Poor’s:in 500 arvokkaimman amerikkalaisen yrityksen indeksi laski viikossa yli 10 prosenttia.

Korkosijoittajalla ei ollut sen helpompaa: kehittyvien talouksien korkosijoituksissa ja korkeariskisissä yrityslainoissa tuotot jäivät heikoiksi. Sijoitukset valtionlainoihin ylsivät plussalle, koska niiden korot laskivat.

”Koronaviruksen aiheuttamien mittavien varotoimenpiteiden talousvaikutuksia on vaikea ennustaa. Kukaan ei tiedä, kuinka moni yritys antaa vielä tulosvaroituksen varotoimenpiteiden takia. Vaikea ennustettavuus luo epävarmuutta, mihin osakemarkkinat sitten reagoivat voimakkaasti. Korkotasot ovat jo lähes ennätyksellisen matalalla tasolla, joten sijoitusmarkkinoilla nyt vaihtoehtojen ja hajauttamisen tärkeys korostuvat.” summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 49 miljoonaa euroa. Eniten pääomia lunastettiin kehittyville markkinoille, Pohjoismaihin ja Suomeen sijoittavista rahastoista, yhteensä 235 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät toimialarahastot noin 8 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Suomeen sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,7). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR Nettomerkinnät helmikuu 2020 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 29.2.2020 Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi -67 -179 4 991 8 %
Pohjoismaat -61 -71 4 747 6 %
Eurooppa 24 89 6 109 4 %
Pohjois-Amerikka 25 -46 5 024 7 %
Japani -35 -37 589 5 %
Tyynenmeren alue 17 49 698 6 %
Kehittyvät markkinat -107 -72 5 051 3 %
Maailma -19 232 13 509 6 %
Toimialarahastot 14 13 1 492 8 %
YHTEENSÄ -209 -21 42 212

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja kertyi globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin ja euroalueen valtioriskiin ja luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 244 miljoonaa euroa. Pääomia lähti erityisesti euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista 147 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti valtioriskiin sijoittavat rahastot 8,2 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Rahastoluokista euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavat rahastot menestyivät parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 3,2).

milj. EUR Nettomerkinnät helmikuu 2020 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 29.2.2020 Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR 72 268 6 080 6,6 %
Luokitellut yrityslainat EUR 63 12 10 375 4,8 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR -147 -57 3 370 3,5 %
Valtioriski maailma 0 -3 130 8,2 %
Luokitellut yrityslainat maailma 109 135 5 984 7,1 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma -5 97 2 755 5,1 %
Kehittyvät markkinat 48 164 4 188 7,7 %
YHTEENSÄ 140 616 32 882

Rahastoraportti, helmikuu 2020

Markkinakatsaus, helmikuu 2020