Rahastoihin sijoitettiin lähes 500 miljoonaa euroa huhtikuussa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin huhtikuussa nettomääräisesti yhteensä 498 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 118 miljardia euroa.

Varoja lunastettiin osakerahastoista, yhteensä 77 miljoonaa euroa. Vuoden alusta lukien osakerahastot ovat menettäneet yli 1,6 miljardia euroa, huolimatta osakekurssien vahvasta noususta. Varoja on siirretty korkorahastoihin. Pitkän koron rahastoihin kertyi huhtikuussa 249 ja lyhyen koron rahastoihin 282 miljoonaa euroa uusia pääomia. Vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin 1,6 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät huhtikuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.4.2019

Osakerahastot

-77

-1 618

44 745

Yhdistelmärahastot

43

-31

23 765

Pitkän koron rahastot

249

713

29 764

Lyhyen koron rahastot

282

323

14 195

Vaihtoehtoiset rahastot

2

398

5 506

YHTEENSÄ

498

-215

117 975

Pitkät korot jatkoivat laskusuunnassa alkuvuonna, mutta huhtikuussa kehitys oli hyvin tasaista. Laskevat pitkät korot kielivät talouden kasvu- ja inflaatio-odotusten heikkoudesta. Tästä syystä myös rahapolitiikan viritys on muuttunut kevyempään suuntaan. Yhdysvaltain keskuspankki Fed on kertonut lykkäävänsä koron nostot tulevaisuuteen, samoin Euroopan keskuspankki EKP on muuttanut viestejään pehmeämmiksi. Kiinan ja Japanin keskuspankit jatkavat elvytystään, joten globaalisti rahapolitiikka on osakkeita tukevaa. Osakkeet jatkoivatkin nousuaan huhtikuussa, vaikka talousdata oli heikkoa.

Kiinasta on saatu rohkaisevia talousuutisia. Kauppasotaan liittyneet pahimmat huolet näyttivät huhtikuun aikana väistyneen ja teollisuuden näkymät kohentuneen. Kiinan pörssikurssit ovat alkuvuonna nousseet reipasta vauhtia. Taustalla vaikuttaa myös Kiinan julkisen vallan elvytystoimet. Trumpin viimeaikaisten tulliuhkausten myötä kauppapolitiikan jännitteet ovat jälleen palanneet.

”Pitkään jatkuneiden nettolunastusten jälkeen sijoittajat näyttävät palanneen rahastoihin. Huhtikuu oli toinen peräkkäinen plusmerkkinen kuukausi tänä vuonna. Nähtäväksi jää, jatkuuko kehitys loppuvuonna”, toteaa johtava lakimies Jari Virta Finanssiala ry:stä.

”Rahastosijoituksista noin 38 prosenttia on kotitalouksilla ja tyypillinen rahastosäästäjä on tavallinen kansalainen. Rahastot tarjoavat hyvän keinon sijoittajaa hajautetusti erilaisiin sijoituskohteisiin myös pienillä summilla. Vaalikeskustelussa esillä ollut uusi lähdevero institutionaalisille sijoittajille iskisi erityisesti kotimaisiin sijoitusrahastoihin ja kärsijöitä olisivat miljoona suomalaista rahastosijoittajaa, joiden tuottoja uusi vero pienentäisi. Toivottavasti hallitusneuvotteluissa ei horjuteta suomalaisten luottamusta rahastosijoittamiseen”, muistuttaa Virta.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin Pohjoismaihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 61 miljoonaa euroa. Eniten pääomia menettivät Japaniin sijoittavat rahastot, yhteensä 78 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät Pohjois-Amerikkaan sijoitavat rahastot 17 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,2). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät huhtikuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.4.2019

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

36

-106

5 071

0,9 %

Pohjoismaat

61

-120

4 562

7,0 %

Eurooppa

45

-246

6 459

1,5 %

Pohjois-Amerikka

-63

-268

6 603

17,0 %

Japani

-78

-233

959

-1,5 %

Tyynenmeren alue

6

24

517

1,4 %

Kehittyvät markkinat

-49

-358

5 793

1,0 %

Maailma

-37

-332

13 364

9,6 %

Toimialarahastot

1

21

1 416

14,2 %

YHTEENSÄ

-77

-1 618

44 745

Pitkän koron rahastoissa eniten varoja kertyi euroalueen valtiolainoihin, yhteensä 100 miljoonaa euroa. Myös kehittyvät korkomarkkinat ja euroalueen korkeariskiset yrityslainat kiinnostivat. Sen sijaan globaalit luokitellut yrityslainat ja globaalit valtionlainat menettivät pääomia. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalit luokitellut yrityslainat 4,1 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,4).

milj. EUR

Nettomerkinnät huhtikuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.4.2019

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

100

101

5 643

2,1 %

Luokitellut yrityslainat EUR

30

7

9 724

1,4 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

73

286

3 015

1,5 %

Valtioriski maailma

-1

-10

164

1,3 %

Luokitellut yrityslainat maailma

-49

135

5 160

4,1 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

10

-2

2 501

2,7 %

Kehittyvät markkinat

86

196

3 557

1,4 %

YHTEENSÄ

249

713

29 764

Rahastoraportti, huhtikuu 2019
Markkinakatsaus, huhtikuu 2019

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla, eli 841 697 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli huhtikuun lopulla yhteensä 490 kpl.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat