Rahastoihin sijoitettiin tammikuussa yli 1,5 miljardia euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin tammikuussa nettomääräisesti yhteensä 1554 miljoonaa euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 127 miljardia euroa.

Osakerahastoihin sijoitettiin 188 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Myös pitkän ja lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin yhteensä 669 miljoonaa euroa uusia pääomia. Lisää pääomaa kerryttivät myös yhdistelmärahastot 674 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoiset rahastot 22 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät tammikuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.1.2020

Osakerahastot

188

188

45 720

Yhdistelmärahastot

674

674

26 404

Pitkän koron rahastot

476

476

32 680

Lyhyen koron rahastot

193

193

15 130

Vaihtoehtoiset rahastot

22

22

6 808

YHTEENSÄ

1 554

1 554

126 741

Vuosi 2020 alkoi osakemarkkinoilla erittäin positiivisella kurssikehityksellä, johon ei edes Yhdysvaltojen ja Iranin välinen konflikti merkittävästi vaikuttanut. Vahva optimismi näkyi yleisesti markkinoilla. Kiina ja Yhdysvallat sopivat ensimmäisen vaiheen kauppasopimuksen, mikä osaltaan antoi tukea kurssikehitykselle.

Vasta tammikuun lopulla koronaviruksen leviäminen Kiinan ulkopuolelle vaikutti laskevasti osakekursseihin. Epävarmuus viruksen vaikutuksesta maailman ja erityisesti Kiinan talouteen ohjasi sijoituksia globaalisti turvasatamiin. Euroopassa koronaviruksen vaikutus ei vielä toistaiseksi ole näkynyt esimerkiksi Saksan teollisuuden ja palveluiden ostopäällikköindekseissä. Sen sijaan sijoittajat joutuvat nyt sietämään Britannian ja EU:n tulevaa suhdetta koskevien neuvottelujen eri käänteiden aiheuttamaa epävarmuutta.

Sijoituksien hakeutuminen koronaviruksen takia turvasatamiin näkyi korkorahastojen nettomerkinnöissä. Korot laskivat tammikuun lopulla, mikä vaikutti korkorahastojen arvostuksiin positiivisesti. Saksan 10 vuoden joukkovelkakirjalainan korko laski merkittävästi tammikuun lopussa. Lisäksi riskiä hajautettiin sijoittamalla yhdistelmärahastoihin.

”Tammikuussa nähtiin, kuinka herkästi leviävät virusepidemiat vaikuttavat nopeasti globaaleihin sijoitusmarkkinoihin. Nähtäväksi jää, ovatko koronaviruksen vaikutukset samat kuin sars-epidemialla aikoinaan, jolloin osakekurssit laskivat vain lyhyen ajanjakson”, sanoo asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

”Suomeen sijoittavien osakerahastojen lunastuksiin on saattanut vaikuttaa sijoittajien kiinnostus uutta osakesäästötiliä kohtaan”, Somerla arvioi.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin globaalisti ja Eurooppaan sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 316 miljoonaa euroa. Eniten pääomia lunastettiin Pohjois-Amerikkaan ja Suomen markkinoille sijoittavista rahastoista, yhteensä 183 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät toimialarahastot noin 23 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Globaalisti sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,8). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät tammikuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.1.2020

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

-112

-112

5 399

19 %

Pohjoismaat

-9

-9

5 152

20 %

Eurooppa

65

65

6 643

17 %

Pohjois-Amerikka

-71

-71

5 405

21 %

Japani

-2

-2

692

15 %

Tyynenmeren alue

33

33

740

12 %

Kehittyvät markkinat

35

35

5 415

14 %

Maailma

251

251

14 693

19 %

Toimialarahastot

-1

-1

1 580

23 %

YHTEENSÄ

188

188

45 720

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja kertyi euroalueen valtioriskiin, kehittyville markkinoille ja globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 415 miljoonaa euroa. Pääomia lähti erityisesti euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista, 51 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot 8,5 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Rahastoluokista euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavat rahastot menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 4,4).

milj. EUR

Nettomerkinnät tammikuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.1.2020

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

196

196

5 913

6,0 %

Luokitellut yrityslainat EUR

-51

-51

10 314

5,4 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

90

90

3 553

6,6 %

Valtioriski maailma

-3

-3

129

-1,8 %

Luokitellut yrityslainat maailma

26

26

5 845

6,6 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

102

102

2 778

6,4 %

Kehittyvät markkinat

117

117

4 148

8,5 %

YHTEENSÄ

476

476

32 680

Rahastoraportti, tammikuu 2020
Markkinakatsaus, tammikuu 2020

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla,
eli noin 840 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.