Rahastoihin uusia sijoituksia 825 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin marraskuussa nettomääräisesti 825 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Positiivisten nettomerkintöjen ja suotuisan markkinakehityksen seurauksena rahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi 84,2 miljardiin euroon.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin pitkän koron rahastoihin, jotka keräsivät nettomerkintöjä yhteensä 520 miljoonaa euroa. Sen sijaan osakerahastoista lunastettiin nettomääräisesti 217 miljoonaa euroa.


Keskeiset osakeindeksit jatkoivat marraskuussa nousuaan. Osakerahastojen yhteenlaskettu arvo kasvoi yli puolella miljardilla eurolla myönteisen markkinakehityksen vuoksi. Paras arvonnousu tuli jälleen Pohjois-Amerikan rahastoista, joissa osakeindeksit rikkoivat taas uusia ennätyksiä. Osakerahastoista, myös Pohjois-Amerikkaan sijoittavista, kuitenkin lunastettiin eniten varoja kuun aikana. Sijoittajien hermostuneisuus on lisääntynyt, ja sopivaa ajankohtaa voittojen kotiutuksille mietitään.

Yhdysvalloissa keskuspankki päätti lokakuussa lopettaa määrällisen elvytyksen, kun taas Euroopassa ja Japanissa rahapolitiikassa on liikuttu kevyempään suuntaan. Myös Kiinan keskuspankki laski ohjauskorkoaan elvyttääkseen talouttaan.

”Euroopassa odotetaan nyt EKP:n valtionlainojen osto-ohjelmaa, jonka arvioidaan alkavan ensi vuonna. Osto-ohjelmaa pidetään markkinoilla todennäköisenä, vaikka Saksa edelleen vastustaa sitä”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.


Osakerahastoluokissa eniten uutta pääomaa sijoitettiin kehittyvien talouksien osakerahastoihin, joiden nettomerkinnät olivat marraskuussa 97 miljoonaa euroa. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna osakerahastoluokista parhaiten tuottivat edelleen Pohjois-Amerikan rahastot 22,2 prosentin vuosituotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,78). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 216 miljoonaa euroa. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista menestyi parhaiten euroalueen valtioiden velkapapereihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 8,8 prosenttia. Sharpen mittarilla vuoden aikajänteellä parhaiten pärjäsi euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka (Sharpe 12 kk 3,8).


Rahastoraportti
Markkinakatsaus

Noin miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia. Kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo on sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien 32,2 miljardia euroa, eli noin 39 prosenttia koko rahastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 30 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä on yhteensä noin 470 kpl.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat