Rahastoista lunastettiin 1,4 miljardia euroa toukokuussa

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin toukokuussa nettomääräisesti yhteensä 1,4 miljardia euroa. Lisäksi rahastopääoma pieneni osakemarkkinoiden markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 114 miljardia euroa.

​Eniten varoja lunastettiin osakerahastoista, yhteensä 2,2 miljardia euroa. Yhdistelmärahastoista lunastettiin 26 miljoonaa euroa. Osakerahastojen lunastuksista 1,4 miljardia oli kansainvälisiin rahastorakenteisiin liittyviä siirtoja (lunastuksia suomalaisista rahastoista ja merkintöjä ulkomaisiin rahastoihin). Merkintöjä tehtiin korkorahastoihin. Pitkän koron rahastoihin kertyi toukokuussa 350 ja lyhyen koron rahastoihin 416 miljoonaa euroa uusia pääomia. Vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin 13 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät toukokuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.5.2019

Osakerahastot

-2 173

-3 783

40 310

Yhdistelmärahastot

-26

-57

23 215

Pitkän koron rahastot

350

1 123

30 175

Lyhyen koron rahastot

416

739

14 595

Vaihtoehtoiset rahastot

13

411

5 498

YHTEENSÄ

-1 420

-1 568

113 793

Pitkät korot jatkoivat edelleen laskusuunnassa alkuvuonna. Laskevat pitkät korot kielivät talouden kasvu- ja inflaatio-odotusten heikkoudesta. Osakemarkkinoilla kehitys oli toukokuussa laskuvoittoista, ja kaikkien osakerahastoluokkien tuotto oli miinuksella.

”Kansainvälisen kauppapolitiikan kiristyminen on näkynyt osakemarkkinoilla, ja sijoituksia on siirretty osakkeista korkoihin. Rahastosijoittajan on hyvä pitää pää kylmänä ja miettiä sijoittamista pitkällä tähtäimellä. Tärkeää on myös muistaa hajautuksen merkitys”, toteaa johtava lakimies Jari Virta Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten varoja lunastettiin Pohjois-Amerikkaan sijoittavista rahastoista yhteensä 886 miljoonaa euroa. Eniten varoja sijoitettiin Pohjoismaihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 60 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät toimialarahastot 5,2 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,4). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät toukokuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.5.2019

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

-28

-135

4 727

-6,3 %

Pohjoismaat

60

-59

4 385

-2,0 %

Eurooppa

-432

-677

5 699

-4,1 %

Pohjois-Amerikka

-886

-1 154

5 349

4,2 %

Japani

-184

-417

745

-8,8 %

Tyynenmeren alue

15

40

515

-4,5 %

Kehittyvät markkinat

-290

-640

5 277

1,9 %

Maailma

-427

-759

12 244

0,4 %

Toimialarahastot

-3

18

1 369

5,2 %

YHTEENSÄ

-2 173

-3 783

40 310

Pitkän koron rahastoissa eniten varoja kertyi globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin, yhteensä 153 miljoonaa euroa. Myös eurooppalaiset korkeariskiset yrityslainat kiinnostivat, niihin kertyi varoja 95 miljoonaa euroa. Sen sijaan globaalit luokitellut yrityslainat menettivät ainoana rahastoluokkana pääomia, yhteensä 29 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen valtionlainat 3,7 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 3,7).

milj. EUR

Nettomerkinnät toukokuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.5.2019

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

69

170

5 781

3,7 %

Luokitellut yrityslainat EUR

54

61

9 782

2,0 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

95

381

3 093

1,5 %

Valtioriski maailma

3

-7

170

-1,1 %

Luokitellut yrityslainat maailma

-29

166

5 193

3,6 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

153

151

2 593

2,5 %

Kehittyvät markkinat

4

201

3 564

3,2 %

YHTEENSÄ

350

1 123

30 175

Rahastoraportti, toukokuu 2019

Markkinakatsaus, toukokuu 2019

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla, eli 841 697 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli huhtikuun lopulla yhteensä 490 kpl.