Rahastoista lunastettiin 637 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin tammikuussa nettomääräisesti yhteensä 637 miljoonaa euroa. Rahastopääoma kuitenkin kasvoi suotuisan markkinakehityksen seurauksena. Tammikuun lopussa yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli 113,2 miljardia euroa.

Eniten varoja lunastettiin osakerahastoista, yhteensä 680 miljoonaa euroa. Myös yhdistelmärahastot ja lyhyen koron rahastot menettivät pääomia. Uutta pääomaa kertyi puolestaan pitkän koron rahastoihin, 182 miljoonaa euroa, ja vaihtoehtoisiin rahastoihin, 19 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät tammikuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.1.2019

Osakerahastot

-680

-680

41 773

Yhdistelmärahastot

-78

-78

22 678

Pitkän koron rahastot

182

182

29 714

Lyhyen koron rahastot

-81

-81

13 843

Vaihtoehtoiset rahastot

19

19

5 215

YHTEENSÄ

-637

-637

113 222

Vuosi 2019 on lähtenyt liikkeelle sijoittajan kannalta positiivisesti. Joulukuun osakekurssien voimakkaat pudotukset on kurottu umpeen ja paikoitellen on menty ylikin. Syynä optimismin nousuun on ennen kaikkea Yhdysvaltain keskuspankin Fedin aikaisempaa kyyhkysmäisemmät kommentit. Fedin viestejä on tulkittu niin, ettei keskuspankki vaaranna talouden kehitystä kiristämällä rahapolitiikkaa liian ripeästi.

Euroopan keskuspankki EKP jätti ohjauskorkonsa nykyiselle tasolleen nollaan. Euroalueen talouskasvu ja iflaatio hidastuvat. Luottamusindikaattorit kertovat samoin heikentyneestä tulevaisuudenuskosta. EKP:lla ei näin ollen ole mitään kiirettä kiristää rahapolitiikkaansa.

”Joulukuun hermoilu saattoi olla ylimitoitettua, minkä vuoksi vastaliike oli tammikuussa voimakas. Maailmantalouden kasvunäkymät ovat kyllä heikentyneet, mutta Fedin ei uskota lisäävän negatiivista kierrettä kiristämällä rahapolitiikkaa. Päinvastoin sen uskotaan tarvittaessa tukevan taloutta”, arvioi johtava asiantuntija Elina Erkkilä Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoista eniten varoja lunastettiin globaalisti sijoittavista rahastoista, yhteensä 352 miljoonaa euroa. Myös kehittyvät markkinat menettivät 171 miljoonaa euroa. Ainoastaan Japaniin sijoittavat rahastot pääsivät niukalti plussalle. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät toimialarahastot 6,5 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,4). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät tammikuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.1.2019

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

-75

-75

4 790

-3,7 %

Pohjoismaat

-35

-35

4 242

-6,7 %

Eurooppa

-49

-49

5 872

-9,5 %

Pohjois-Amerikka

-2

-2

6 183

2,9 %

Japani

7

7

1 134

-7,5 %

Tyynenmeren alue

0

0

471

-4,3 %

Kehittyvät markkinat

-171

-171

5 626

-6,4 %

Maailma

-352

-352

12 158

-2,6 %

Toimialarahastot

-3

-3

1 297

6,5 %

YHTEENSÄ

-680

-680

41 773

Pitkän koron rahastoissa eniten varoja kertyi euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin, yhteensä 99 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen valtionlainat 1,9 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,8).

milj. EUR

Nettomerkinnät tammikuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.1.2019

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

43

43

5 507

1,9 %

Luokitellut yrityslainat EUR

-46

-46

9 426

-0,9 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

99

99

2 723

-2,6 %

Valtioriski maailma

-6

-6

171

-3,4 %

Luokitellut yrityslainat maailma

76

76

6 138

0,0 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-21

-21

2 408

-1,2 %

Kehittyvät markkinat

38

38

3 341

-1,6 %

YHTEENSÄ

182

182

29 714

Rahastoraportti, tammikuu 2019
Markkinakatsaus, tammikuu 2019

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla, eli 841 697 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli tammikuun lopulla yhteensä 485 kpl.