Rahastoista lunastettiin 821 miljoonaa euroa marraskuussa

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin marraskuussa nettomääräisesti 821 miljoonaa euroa. Kaikki rahastoluokat menettivät pääomia. Lunastusten seurauksena rahastopääoman yhteenlaskettu arvo laski 111 miljardiin euroon.

Eniten lunastuksia tehtiin pitkän koron rahastoista, jotka menettivät yhteensä 273 miljoonaa euroa. Lähes yhtä paljon lunastettiin osakerahastoista (253 milj. €) ja lyhyen koron rahastoista (204 milj. €). Yhdistelmärahastoista ja vaihtoehtoisista rahastoista tehdyt lunastukset jäivät pienemmiksi.

milj. EUR

Nettomerkinnät marraskuu 2018

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.11.2018

Osakerahastot

-253

-1 472

41 223

Yhdistelmärahastot

-55

187

22 150

Pitkän koron rahastot

-273

-1 858

28 973

Lyhyen koron rahastot

-204

-248

13 694

Vaihtoehtoiset rahastot

-36

552

4 930

YHTEENSÄ

-821

-2 839

110 970

Lokakuisen osakemarkkinoiden korjausliikkeen jälkeen marraskuu alkoi myötätuulessa. Yhdysvalloissa käytiin kuun alkupuolella välivaalit joiden tulokset olivat pitkälti ennakko-odotusten mukaiset: demokraatit voittivat edustajainhuoneen enemmistön, kun taas republikaanit säilyivät enemmistönä senaatissa. Positiivisten uutisten tuoma kurssinousu vaihtui kuitenkin nopeasti pessimismiksi. Osakekurssit sahasivat koko marraskuun ajan vailla selvää suuntaa. Euroopassa Brexit-uutiset heiluttelivat markkinoita, samoin Italian finanssipolitiikka.

Isossa kuvassa hermoilun taustalla vaikuttaa myös maailmantalouden kasvun hidastuminen ja rahapolitiikan kiristyminen. Talouskasvu jatkuu vielä kohtuullisella tasoilla, mutta ennusteita on jo korjattu hieman alaspäin. Kiinan kasvu on hidastunut eivätkä elvytystoimet toistaiseksi näytä purreen. Yhdysvalloissa rahapolitiikkaa on kiristetty ja Trumpin verohuojennusten vaikutus alkaa hiipua. Myös Euroopassa kasvuodotukset ovat heikentyneet ennen kuin EKP on ehtinyt nostaa ohjauskorkoaan vielä kertaakaan. Fedin odotetaan nostavan ohjauskorkoa vielä kertaalleen joulukuussa, mutta hidastavan kiristystahtia sen jälkeen.

”Rahapolitiikka on vuosikymmenen ajan ollut sijoittajille myötäinen ja rahaa on virrannut etenkin osakkeisiin ja riskisimpiin yrityslainoihin. Nyt kun rahoitusolot kiristyvät näkyy se luonnollisesti sijoitusten uudelleenallokointina. Tämä tietää turbulenssia, mutta pidempiaikaiseen osakekurssien laskuun on yleensä syynä talouden taantuma. Tällaista ei toistaiseksi ole näkyvissä. Talouskasvu jatkuu hidastumisestaan huolimatta kohtuullisena”, summaa johtava asiantuntija Elina Erkkilä Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoista eniten varoja lunastettiin kehittyville markkinoille sijoittavista osakerahastoista, yhteensä 216 miljoonaa euroa. Sen sijaan suomalaisiin yrityksiin sijoittaviin rahastoihin kertyi 93 miljoonaa euroa. Parhaaseen euromääräiseen vuosituottoon ylsivät Pohjois-Amerikkaan sijoittavat rahastot keskimäärin 7,6 prosentin tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 0,5). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät marraskuu 2018

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.11.2018

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

93

-539

4 707

-5,2 %

Pohjoismaat

-73

-448

3 788

-5,4 %

Eurooppa

-76

-947

6 316

-7,9 %

Pohjois-Amerikka

14

509

6 388

7,6 %

Japani

12

202

1 181

-1,4 %

Tyynenmeren alue

10

23

440

-2,2 %

Kehittyvät markkinat

-216

-529

5 749

-4,3 %

Maailma

-18

303

11 265

-0,1 %

Toimialarahastot

1

-45

1 388

6,7 %

YHTEENSÄ

-253

-1 472

41 223

Pitkän koron rahastoista eniten varoja lunastettiin euromääräisistä luokitelluista yrityslainoista, yhteensä 182 miljoonaa euroa. Joukkolainojen tuotot jäivät vaatimattomiksi kautta linjan. Lainojen tuottoja ovat painaneet korkojen nousu sekä riskimarginaalien leveneminen. Parhaaseen vuosituottoon (tai tässä tapauksessa pienimpään tappioon) ylsivät euroalueen valtionlainat -1 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk -0,3).

milj. EUR

Nettomerkinnät marraskuu 2018

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.11.2018

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

15

-458

5 529

-1,0 %

Luokitellut yrityslainat EUR

-182

-1 186

9 670

-1,9 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

4

-528

2 193

-2,9 %

Valtioriski maailma

2

18

173

-2,9 %

Luokitellut yrityslainat maailma

-52

562

5 885

-2,0 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-6

-165

2 315

-2,9 %

Kehittyvät markkinat

-54

-101

3 206

-5,0 %

YHTEENSÄ

-273

-1 858

28 973

Rahastoraportti, marraskuu 2018
Markkinakatsaus, marraskuu 2018

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla, eli 841 697 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 25 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli marraskuun lopulla yhteensä 467 kpl.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat