Rahastoista lunastettiin kesäkuussa 75 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin kesäkuussa nettomääräisesti yhteensä 75 miljoonaa euroa. Epäsuotuisan markkinatilanteen seurauksena rahastojen arvo pieneni lähes 1,5 miljardilla eurolla. Kuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu arvo oli 115,3 miljardia euroa.

Eniten varoja lunastettiin pitkän koron rahastoista, yhteensä 364 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastoihin puolestaan kertyi 113 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Myös vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin 128 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin 50 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät
kesäkuu 2017

Nettomerkinnät
vuoden alusta

Pääoma
30.6.2018

Osakerahastot

-1

-356

43 557

Yhdistelmärahastot

50

221

22 618

Pitkän koron rahastot

-364

-674

30 273

Lyhyen koron rahastot

113

359

14 355

Vaihtoehtoiset rahastot

128

363

4 477

YHTEENSÄ

-75

-87

115 280

Kauppasotarintamalla kierrokset kiihtyivät kesäkuussa. Yhä uusista tulleista ja vastatulleista tuli ilmoituksia. Yhdysvalloissa etenkin teollisuuden ja teknologiasektorin osakekurssit kärsivät tilanteesta. Poliittinen epävarmuus oli myrkkyä myös investoinneille, koska yritysten on voitava luottaa toimintaympäristön vakauteen.

Myös rahapolitiikan kiristyminen pitää nyt sijoittajat valppaina. Vuosikymmenen jatkunut ultrakevyt rahapolitiikka on osaltaan tukenut osakurssien nousua, koska tuottoja ei ole juuri muualta saanut ja varoja on virrannut osakkeisiin. Yhdysvaltojen keskuspankki Fed nosti kesäkuussa odotetusti ohjauskorkoaan. Euroopan keskuspankki EKP on puolestaaan ilmoittanut lopettavansa arvopapereiden osto-ohjelman vuoden vaihteessa.

Ostojen lopetus on kuitenkin vain yksi askel rahapolitiikan normalisointiin ja ero Yhdysvaltojen rahapolitiikkaan säilyy suurehkona. EKP aikoo pitää ohjauskoron nykyisellä tasolla vuoden 2019 kesään saakka.

”EKP:n osto-ohjelman lopettus tarkoittaa sitä, että jatkossa valtionlainoille ja muille osto-ohjelman piirissä oleville arvopapereille pitää jälleen löytyä ostajia markkinoilta. EKP on ollut merkittävä toimija, joten muutos on paikoitellen suuri. Yhdysvalloissa osto-ohjelmien alasajo on sujunut hyvin, mutta Euroopalla on siinä omat haasteensa, kuten velkakriisi on osoittanut”, arvioi johtava asiantuntija Elina Erkkilä Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 77 miljoonaa euroa. Myös Pohjois-Amerikan rahastot keräsivät 58 miljoonaa euroa uusia sijoituksia.

Parhaaseen vuosituottoon ylsivät Japaniin sijoittavat osakerahastot 11,1 prosentin tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 0,8). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät
kesäkuu 2017

Nettomerkinnät
vuoden alusta

Pääoma
30.6.2018

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

-17

-316

5 437

3,2 %

Pohjoismaat

-31

-234

4 231

-3,2 %

Eurooppa

-53

-586

7 219

2,2 %

Pohjois-Amerikka

58

434

6 098

9,7 %

Japani

-14

92

1 117

11,1 %

Tyynenmeren alue

1

20

452

6,0 %

Kehittyvät markkinat

-43

-76

6 458

1,8 %

Maailma

77

328

11 167

6,4 %

Toimialarahastot

19

-18

1 377

8,8 %

YHTEENSÄ

-1

-356

43 557

Pitkän koron rahastoissa lähes kaikki rahastoluokat menettivät pääomia. Eniten varoja lunastettiin euroalueen luokitelluista yrityslainoista, 148 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen valtionlainoihin sijoittavat rahastot 1,4 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sharpen mittarilla parhaiten menestyivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat (Sharpe 12 kk 0,7).

milj. EUR

Nettomerkinnät kesäkuu 2018

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma
30.6.2018

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

-46

-72

5 880

1,4 %

Luokitellut yrityslainat EUR

-148

-360

10 447

0,3 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

-97

-480

2 273

-0,1 %

Valtioriski maailma

2

3

158

-4,4 %

Luokitellut yrityslainat maailma

59

367

5 711

-2,0 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-57

-204

2 396

-1,3 %

Kehittyvät markkinat

-78

72

3 407

-3,2 %

YHTEENSÄ

-364

-674

30 273

Rahastoraportti, kesäkuu 2018
Markkinakatsaus, kesäkuu 2018

Noin 28 prosentilla, eli 1,2 miljoonalla 15–79 -vuotiaista suomalaisista, on rahastosijoituksia. Suomeen on rekisteröity 25 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli kesäkuun lopulla yhteensä 475 kpl.