Rahastoista lunastettiin lähes 500 miljoonaa euroa elokuussa

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin elokuussa nettomääräisesti yhteensä 492 miljoonaa euroa. Suurin osa lunastuksista kohdistui osakerahastoihin. Kuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu arvo oli 116,5 miljardia euroa.

Eniten varoja lunastettiin osakerahastoista, jotka menettivät yhteensä 487 miljoonaa euroa. Ainoastaan yhdistelmärahastojen sijoitusvirrat pysyivät positiivisina ollen yhteensä 73 miljoonaa euroa. Vuoden alusta lukein osakerahastoista ja pitkän koron rahastoista on lunastettu eniten pääomia.

milj. EUR

Nettomerkinnät elokuu 2018

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.8.2018

Osakerahastot

-487

-890

44 275

Yhdistelmärahastot

73

324

22 990

Pitkän koron rahastot

-3

-774

30 156

Lyhyen koron rahastot

-66

391

14 311

Vaihtoehtoiset rahastot

-9

444

4 798

YHTEENSÄ

-492

-505

116 531

Kauppasota säilyi elokuussa sijoittajien huolena, kun Kiina ja Yhdysvallat eivät päässet kauppaneuvotteluissa sopuun vaan asettivat vuoron perään tulleja toistensa tuontituotteille. Myös uusia, mittaluokaltaan paljon suurempia, tulleja Kiinan tuonnille on näköpiirissä. Sen sijaan Meksikon kanssa Trump sai aikaan uuden kauppasopimuksen ja myös Kanadan kanssa neuvoteltiin ”uudesta Naftasta”. EU:n kanssa saavutettu välirauha on pysynyt voimassa ainakin toistaiseksi.

Kiinassa osamarkkinat ovat olleet vuoden alusta saakka laskussa sijoittajien epäillessä maan kasvunäkymiä. Kauppasotahuolet ovat lisänneet painetta osakekursseihin entisestään. Kiinan viranomaiset ovat kuitenkin aloittaneet elvytystoimet kahdella rintamalla. Keskuspankki elvyttää keventämällä rahapolitiikkaa ja hallitus on sopinut finanssipoliittisesta elvytyspaketista. Nämä yhdessä valuutan heikkenemisen kanssa tukevat Kiinan talouskasvua.

”Sijoittajien riskinottohalukkuudessa on nähtävissä varovaisuutta, kun kauppasotauutiset jatkuvat ja kansainvälinen politiikka näyttäytyy kovin arvaamattomana. Maailmantaloudessa menee edelleen hyvin ja yritykset tekevät odotuksia parempaa tulosta, mutta tunnelmat ovat varovaiset. Tilanteen selkiytymistä odotetaan”, arvioi johtava asiantuntija Elina Erkkilä Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoista eniten varoja lunastettiin kehittyviltä markkinoilta: yhteensä 282 miljoonaa euroa. Myös suurin osa muista osakerahastoluokista menetti pääomia. Parhaaseen euromääräiseen vuosituottoon ylsivät Pohjois-Amerikkaan sijoittavat rahastot, keskimäärin 20,1 prosentin tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 1,5). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät elokuu 2018

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.8.2018

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

-48

-360

5 566

6,6 %

Pohjoismaat

-24

-268

4 319

-0,3 %

Eurooppa

-55

-679

7 195

3,9 %

Pohjois-Amerikka

-48

421

6 508

20,1 %

Japani

-15

78

1 105

13,4 %

Tyynenmeren alue

5

15

450

8,1 %

Kehittyvät markkinat

-282

-375

6 064

-5,1 %

Maailma

-31

284

11 609

10,1 %

Toimialarahastot

14

-6

1 459

14,3 %

YHTEENSÄ

-487

-890

44 275

Pitkän koron rahastoista eniten varoja keräsivät luokitellut globaalit yrityslainat, yhteensä 57 miljoonaa euroa. Kehittyvät markkinat, euroalueen luokitellut yrityslainat ja euroalueen valtionlainat sen sijaan menettivät pääomia. Kaikkien pitkän koron rahastojen vuosituotot painuivat negatiivisiksi. Parhaaseen vuosituottoon, tai pienimpään tappioon, ylsivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat -0,1 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,9).

milj. EUR

Nettomerkinnät elokuu 2018

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.8.2018

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

-13

-299

5 626

-0,2 %

Luokitellut yrityslainat EUR

-30

-390

10 454

-0,5 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

4

-495

2 284

-0,1 %

Valtioriski maailma

-1

6

157

-8,4 %

Luokitellut yrityslainat maailma

57

537

5 860

-2,3 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

5

-193

2 424

-1,4 %

Kehittyvät markkinat

-24

60

3 350

-5,1 %

YHTEENSÄ

-3

-774

30 156

Rahastoraportti, elokuu 2018
Markkinakatsaus, elokuu 2018

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla, eli 841 697 kotitaloudella, on rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa kotitaloutta kohden.
Suomeen on rekisteröity 25 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli elokuun lopulla yhteensä 476 kpl.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat