Rahastoista lunastettiin viime vuonna 3,9 miljardia euroa

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin vuoden 2018 aikana nettomääräisesti yhteensä 3,9 miljardia euroa. Lisäksi rahastopääoma pieneni haastavan markkinakehityksen seurauksena. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli vuoden lopussa 110,1 miljardia euroa. Finanssiala ry:n julkaisemaan Rahastoraporttiin otettiin vuoden vaihteessa mukaan uusia rahastoja, mikä kasvatti pääomia 2,8 miljardilla eurolla.

Eniten lunastuksia tehtiin viime vuonna pitkän koron rahastoista, jotka menettivät yhteensä 2,4 miljardia euroa. Osakerahastoista lunastettiin nettomääräisesti 1,9 miljardia euroa ja lyhyen koron rahastoista 326 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin ja vaihtoehtoisiin rahastoihin puolestaan sijoitettiin enemmän rahaa kuin niistä lunastettiin. Vuoden vaihteessa rahastopääoma kasvoi 2,8 miljardilla eurolla, kun ulkomailla myytäviä mutta Suomeen rekisteröityjä rahastoja tuli mukaan Rahastoraportille.

milj. EUR

Nettomerkinnät joulukuu 2018

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.12.2018

Osakerahastot

-426

-1 897

39 911

Yhdistelmärahastot

-109

79

21 938

Pitkän koron rahastot

-550

-2 409

29 273

Lyhyen koron rahastot

-77

-326

13 952

Vaihtoehtoiset rahastot

100

653

4 985

YHTEENSÄ

-1 062

-3 900

110 059

Vuosi 2018 oli sijoittajille haastava. Yhdysvalloissa osakekursseissa saavutettiin useaan kertaan kaikkien aikojen ennätyksiä, mutta loppusyksystä meno alkoi muistuttaa vuoristorataa. Aivan vuoden lopulla nähtiin vielä poikkeuksellisen suuria päiväkohtaisia muutoksia. Lopulta koko vuoden osaketuotot jäivät miinukselle.

Korkosijoittajilla ei ollut sen helpompaa: erityisesti kehittyvien talouksien korkosijoituksissa ja korkeariskisissä yrityslainoissa tuotot jäivät heikoiksi. Ainoastaan euroalueen valtionlainat ylsivät niukalti plussalle, koska niiden korot keskimäärin laskivat.

Vuotta leimasi toisaalta talouden korkeasuhdanne, Yhdysvaltojen keskuspankin (Fed) rahapolitiikan kiristyminen ja korkojen nousu sekä toisaalta kauppasota, Brexit-valmistelut ja Italian finanssipolitiikka. Loppuvuodesta pessimismi nousi, kun talouden kasvuodotukset alkoivat hiipua. Yhdysvaltojen dollari vahvistui Fedin kiristäessä rahapolitiikkaansa. Se aiheutti ongelmia kehittyville talouksille, jotka olivat velkaantuneet dollareissa. Fed nosti ohjauskorkoaan vuoden aikana yhteensä neljä kertaa. Euroalueella ohjauskorko on yhä nollassa ja pankkien talletuskorko negatiivinen. Euroopan keskuspankki EKP lopetti arvopapereiden osto-ohjelmansa vuoden vaihteessa, mutta sijoittaa uudelleen sijoituksista palautuvat varat pehmentäen näin muutosta.

”Vuosi 2019 tulee todennäköisesti olemaan yhtä jännittävä kuin edeltäjänsä. Yhdysvaltojen ja Kiinan tullineuvotteluille odotetaan ratkaisua keväällä, Brexitiin valmistaudutaan ja Euroopassa käydään parlamenttivaalit loppukeväästä. Politiikka pysyy siten otsikoissa. Fedin ja EKP:n rahapolitiikka kiinnostaa myös. Etenkin jatkaako Fed korkojen nostoja ja pystyykö EKP nostamaan korkoa heikkenevässä taloustilanteessa”, arvioi johtava asiantuntija Elina Erkkilä Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoista eniten varoja lunastettiin vuonna 2018 Eurooppaan sijoittavista osakerahastoista, yhteensä yli miljardi euroa. Sen sijaan Pohjois-Amerikkaan sijoittaviin rahastoihin kertyi yli puoli miljardia euroa uusia pääomia. Kaikkien osakerahastoluokkien euromääräiset vuosituotot olivat pakkasella tai nollilla.

milj. EUR

Nettomerkinnät joulukuu 2018

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.12.2018

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

-19

-558

4 494

-9,1 %

Pohjoismaat

-75

-523

4 002

-11,9 %

Eurooppa

-103

-1 050

5 842

-14,3 %

Pohjois-Amerikka

29

537

5 750

-3,8 %

Japani

-4

198

1 069

-11,3 %

Tyynenmeren alue

31

53

444

-9,0 %

Kehittyvät markkinat

-81

-610

5 398

-8,8 %

Maailma

-112

191

11 703

-8,1 %

Toimialarahastot

-91

-136

1 208

0,0 %

YHTEENSÄ

-426

-1 897

39 911

Pitkän koron rahastoista eniten varoja lunastettiin viime vuoden aikana euromääräisistä luokitelluista yrityslainoista, yhteensä lähes puolitoista miljardia euroa. Joukkolainojen tuotot jäivät hyvin vaatimattomiksi kautta linjan. Positiiviseen vuosituottoon ylsivät ainoastaan euroalueen valtionlainat 0,4 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,3). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät joulukuu 2018

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.12.2018

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

-148

-607

5 428

0,4 %

Luokitellut yrityslainat EUR

-233

-1 418

9 446

-1,8 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

-78

-607

2 618

-3,9 %

Valtioriski maailma

4

22

179

-2,7 %

Luokitellut yrityslainat maailma

-47

515

6 052

-1,9 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-24

-189

2 356

-3,7 %

Kehittyvät markkinat

-24

-125

3 195

-4,8 %

YHTEENSÄ

-550

-2 409

29 273

Rahastoraportti, joulukuu 2018
Markkinakatsaus, joulukuu 2018

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla, eli 841 697 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli vuoden lopulla yhteensä 494 kpl.