Rahastoista lunastettiin yli puoli miljardia euroa lokakuussa

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin lokakuussa nettomääräisesti reilu puoli miljardia euroa. Suurin osa lunastuksista kohdistui pitkän koron rahastoihin. Osakemarkkinoiden korjausliikkeen seurauksena rahastopääoman yhteenlaskettu pääoma laski 111,5 miljardiin euroon.

Pitkän koron rahastoista tehtiin lunastuksia yhteensä 680 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoista 103 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisista rahastoista lunastettiin 7 miljoonaa euroa. Sen sijaan osakerahastoihin sijoitettiin 223 miljoonaa euroa uutta pääomaa ja lyhyen koron rahastoihin 31 miljoonaa euroa. Vuoden alusta laskettuna vaihtoehtoisiin rahastoihin on kertynyt eniten pääomia sekä euroina että suhteessa rahastopääomaan.

milj. EUR

Nettomerkinnät lokakuu 2018

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.10.2018

Osakerahastot

223

-1 219

41 119

Yhdistelmärahastot

-103

242

22 166

Pitkän koron rahastot

-680

-1 585

29 337

Lyhyen koron rahastot

31

-45

13 937

Vaihtoehtoiset rahastot

-7

580

4 963

YHTEENSÄ

-536

-2 026

111 523

Lokakuussa osakekurssit laskivat kautta linjan, globaalisti keskimäärin 8 prosenttia. Kurssilasku pienensi kotimaisten osakerahastojen yhteenlaskettua pääomaa useilla miljardeilla euroilla. Korkojen nousu, kauppasota ja Italian populistihallitus hermostuttivat sijoittajia. Yhdysvaltojen 10 vuoden lainakorko nousi kuukauden lopussa 3,15 prosenttiin ja kahden vuoden korko 2,87 prosenttiin. Korkojen suhteellisen ripeä nousu on aiheuttanut paineita osakemarkkinoille, koska vaihtoehtoja osakesijoituksille alkaa löytyä korkopapereista. Korot eivät kuitenkaan vielä ole sellaisella tasolla, että kovin laajamittaista siirtymää osakkeista korkoihin olisi nähtävissä. Pitkän koron rahastoille korkojen nousu on haastavaa, kun nykyisten sijoitusten arvot laskevat.

”Sijoittajat pohtivat, onko osakemarkkinoilla tapahtunut korjausliike vai alkaako nyt pysyvämpi laskutrendi. Vaikka taustalla on korkojen nousua, riskilisien levenemistä ja dollarin vahvistumista, kauppasodasta ja poliittisista riskeistä kumpuava hermoilu vaikuttaa taustalla myös vahvasti. Yritysten hyvät tulokset ja talouden kasvu etenkin Yhdysvalloissa kuitenkin tukevat vielä osakkeita. Pysyvämmän laskutrendin alkaminen ei siten ole lainkaan selvää”, summaa johtava asiantuntija Elina Erkkilä Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoista eniten varoja lunastettiin Eurooppaan sijoittavista osakerahastoista, yhteensä 159 miljoonaa euroa. Sen sijaan kehittyville markkinoille sijoitaviin rahastoihin kertyi 124 miljoonaa euroa ja globaalisti sijoittaviin osakerahastoihin 119 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Parhaaseen euromääräiseen vuosituottoon ylsivät Pohjois-Amerikkaan sijoittavat rahastot keskimäärin 6,8 prosentin tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 0,5). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät lokakuu 2018

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.10.2018

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

81

-632

4 734

-5,0 %

Pohjoismaat

-78

-375

3 792

-7,9 %

Eurooppa

-159

-872

6 523

-8,0 %

Pohjois-Amerikka

70

494

6 287

6,8 %

Japani

95

190

1 147

-2,1 %

Tyynenmeren alue

8

13

426

-3,8 %

Kehittyvät markkinat

124

-313

5 695

-7,6 %

Maailma

119

321

11 159

-1,6 %

Toimialarahastot

-37

-46

1 356

4,4 %

YHTEENSÄ

223

-1 219

41 119

Pitkän koron rahastoista eniten varoja lunastettiin euromääräisistä luokitelluista yrityslainoista, yhteensä 503 miljoonaa euroa. Joukkolainojen tuotot jäivät vaatimattomiksi kautta linjan: parhaaseen vuosituottoon (tai pienimpään tappioon) ylsivät euroalueen valtionlainat -1,0 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk -0,3).

milj. EUR

Nettomerkinnät lokakuu 2018

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.10.2018

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

-96

-451

5 463

-1,0 %

Luokitellut yrityslainat EUR

-503

-1 033

9 761

-1,3 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

-40

-532

2 230

-1,5 %

Valtioriski maailma

9

16

170

-4,7 %

Luokitellut yrityslainat maailma

-32

622

6 023

-2,6 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

37

-159

2 428

-2,8 %

Kehittyvät markkinat

-54

-47

3 263

-5,0 %

YHTEENSÄ

-680

-1 585

29 337

Rahastoraportti, lokakuu 2018
Markkinakatsaus, lokakuu 2018

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla, eli 841 697 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 25 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli kuluvan vuoden lokakuun lopulla yhteensä 471 kpl.