Rahastojen kysyntä jatkui vahvana toukokuussa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin toukokuun aikana nettomääräisesti 3,8 miljardia euroa uutta pääomaa. Suuret nettomerkinnät kohdistuivat lähinnä kuun aikana avattuihin uusiin erikoissijoitusrahastoihin. Yhteenlaskettu rahastopääoma kasvoi ensi kertaa yli 100 miljardin euron.

Eniten uutta pääomaa kertyi yhdistelmärahastoihin, joihin sijoitettiin 3,2 miljardia euroa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 324 miljoonaa euroa ja osakerahastoihin 284 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisista rahastoista sen sijaan lunastettiin 48 miljoonaa euroa.

milj. EUR Nettomerkinnät toukokuu 2015 Nettomerkinnät, tammi-toukokuu 2015 Pääoma 31.5.2015
Osakerahastot 284 328 37 361
Yhdistelmärahastot 3 177 4 285 18 070
Pitkän koron rahastot 27 2 249 29 134
Lyhyen koron rahastot 324 1 623 14 165
Vaihtoehtoiset rahastot -48 11 1 513
Yhteensä 3 765 8 496 100 242

Huhtikuun lopulla euroalueella alkanut pitkien korkojen korjausliike jatkui toukokuussa. Saksan valtion 10 vuoden joukkovelkakirjan laina oli kesäkuun alkupäivinä noussut jo 0,84 prosenttiin, kun se matalimmillaan kävi 0,07 prosentissa huhtikuussa. Myös Kreikan tilanne on edelleen jumissa: Kreikka ei suorittanut viime perjantaina olleeseen määräaikaan mennessä erääntynyttä 300 miljoonan euron lainaeräänsä kansainväliselle valuuttarahastolle IMF:lle, vaan lykkäsi maksua kuun loppuun. Menettely on IMF:n sääntöjen mukaista, mutta sitä voidaan pitää poikkeuksellisena.

”Kesäkuussa sijoittajat seuraavat Kreikan tilannetta tarkalla korvalla. Jonkinlainen ratkaisu pitäisi lainoittajien kanssa saavuttaa kesäkuun loppuun mennessä, kun IMF:n 1,6 miljardin euron lainapotti erääntyy maksettavaksi”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoissa suurimmat nettomerkinnät kohdistuivat globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 396 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsi jälleen toukokuussa Japaniin sijoittava osakerahastoluokka 41,8 prosentin tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,8). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Osakerahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, toukokuu 2015 Nettomerkinnät, tammi-toukokuu 2015 Pääoma 31.5.2015 12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi -13 -80 4 992 17,3 %
Pohjoismaat 8 -64 3 479 17,1 %
Eurooppa -67 191 6 735 16,6 %
Pohjois-Amerikka -27 -436 5 200 34,0 %
Japani 17 99 965 41,8 %
Tyynenmeren alue -9 7 270 31,6 %
Kehittyvät markkinat -8 -300 5 927 14,5 %
Maailma 396 906 8 544 27,3 %
Toimialarahastot -13 6 1 250 28,3 %
Yhteensä 284 328 37 361

Pitkän koron rahastoissa eniten uutta pääomaa kertyi toukokuussa globaalisti sijoittaviin korkeariskisiin yrityslainoihin, yhteensä 117 miljoonaa euroa. Sen sijaan euroalueen luokitelluista yrityslainoista lunastettiin 141 miljoonaa euroa.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista parhaiten menestyi maailman eri valtionlainoihin sijoittava rahastoluokka 8,1 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mitta¬rilla parhaiten menestyi euroalueen luokitellut yrityslainat, joiden keskimääräinen Sharpen luku vuoden aika-jänteellä oli 2,2.

Pitkän koron rahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, toukokuu 2015 Nettomerkinnät, tammi-toukokuu 2015 Pääoma 31.5.2015 12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR -85 573 6 377 6,1 %
Luokitellut yrityslainat EUR -141 406 11 084 3,6 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR 11 110 2 767 3,5 %
Valtioriski maailma -16 -23 193 8,1 %
Luokitellut yrityslainat maailma 67 508 3 972 4,0 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma 117 655 2 376 2,9 %
Kehittyvät markkinat 73 21 2 364 5,1 %
Yhteensä 27 2 249 29 134

Rahastoraportti, toukokuu 2015
Markkinakatsaus, toukokuu 2015

Noin miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia. Kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo oli maaliskuun 2015 lopussa sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien 38,1 miljardia euroa, eli noin 39 prosenttia koko ra¬hastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 30 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli toukokuun lopussa yhteensä 463 kpl.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat