Rahastolakeja ajantasaistetaan

Sijoitusrahastoja koskeva lainsäädäntö tiukkenee. Hallitus esittää sijoitusrahastolakiin muutoksia, joilla pannaan täytäntöön EU:n sijoitusrahastodirektiiviin tulleet muutokset.

​Muutokset liittyvät sijoitusrahaston säilytysyhteisön tehtäviin, rahastoyhtiön palkitsemisjärjestelmiin ja mahdollisista rikkomuksista annettaviin sanktioihin. Palkitsemisen ja seuraamusten osalta ehdotetut säännökset vastaavat muulle finanssialalle jo aiemmin annettuja säännöksiä.

Säilytysyhteisöjen osalta ehdotetut muutokset yhdenmukaistavat sääntelyä Euroopassa ja lisäävät säilytysyhteisön tehtäviä ja vastuuta. Säilytysyhteisön tehtävänä on säilyttää sijoitusrahaston varat ja valvoa sijoitusrahaston hallinnointia.

Sijoitusrahastoja sääntelevä direktiivi tunnetaan nimellä UCITS. Ehdotukset ovat osa finanssikriisin jälkeistä sääntelyn kehitystä. Lakimuutosten arvioidaan lisäävän sijoittajansuojaa mutta samalla lisäävän kustannuksia.