Rahastopääoma 60 miljardia euroa huhtikuussa

Sijoitusrahastojen pääoma kasvoi huhtikuussa 59,9 miljardista eurosta 60 miljardiin euroon. Hienoinen kasvu perustui positiivisiin nettomerkintöihin (282 milj. €). Vuoden alusta rahastopääoma on kasvanut 4,6 miljardia euroa (8,38 %).

​Osakerahastojen pääoma laski huhtikuussa 354,2 miljoonaa euroa päätyen 20,9 miljardiin euroon. Kehitys johtui pitkälti nettolunastuksista, joita tehtiin 215,2 miljoonaa euroa. Negatiivisen markkinakehityksen vuoksi osakerahastojen pääomat laskivat 139,0 miljoonaa euroa. Lunastukset kohdistuivat pääosin Eurooppaan sijoittaviin osakerahastoihin (103,8 milj. €) ja kehittyville markkinoille sijoittaviin osakerahastoihin (90,1 milj. €).

Pitkän koron rahastojen pääoma oli 18,2 miljardia euroa. Korkeariskisistä euroalueen yrityslainoista lunastettiin 175,6 miljoonaa euroa, kun taas globaaleihin luokiteltuihin yrityslainoihin sijoitettiin 185,2 miljoonaa euroa. Yhteensä pitkän koron rahastoista tehtiin nettolunastuksia 5 miljoonaa euroa.

Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin huhtikuussa uutta pääomaa 376,6 miljoonaa euroa. Näistä rahastoista erityisesti rahamarkkinarahastot (157,5 milj. €) ja muut lyhyen koron rahastot (159,2 milj. €) kiinnostivat sijoittajia.

Yhdistelmärahastot keräsivät huhtikuussa uutta pääomaa 89,1 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoiset sijoitusrahastot (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) kiinnostivat sijoittajia ja niihin sijoitettiin uutta pääomaa 36,5 miljoonaa euroa.

Huhtikuun tuottoisin rahastoluokka oli terveydenhoitoalalle sijoittavien rahastojen luokka 1,6 prosentin kuukausituotolla. Vuoden tarkastelujaksolla parhaiten tuottanut rahastoluokka oli niin ikään terveydenhoitoalalle sijoittavien osakerahastojen luokka. Tähän luokkaan kuuluvat rahastot tuottivat keskimäärin 15,1 prosenttia.

Viiden vuoden tarkastelujaksolla tuottoisin rahastoluokka on ollut euroalueen valtioriskiä sisältävien rahastojen luokka 4,6 prosentin vuotuisella tuotolla. Sharpen luvulla mitattuna paras rahastoluokka on niin ikään ollut pitkän koron rahastojen Euroalueen valtionriski (Sharpe 1,2).

Lisätiedot:
viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat