Rahastopääoma jatkoi kasvua maaliskuussa

Sijoitusrahastojen pääoma kasvoi maaliskuussa 59,6 miljardista eurosta 59,9 miljardiin euroon. Hienoinen kasvu perustui sekä vakaaseen markkinakehitykseen (47 milj. E) että positiivisiin nettomerkintöihin (239,6 milj. E). Vuoden alusta rahastopääoma on kasvanut 4,5 miljardia euroa (8,2 %).

Osakerahastojen pääoma laski maaliskuussa 200,2 miljoonaa euroa päätyen 21,2 miljardiin euroon. Uutta pääomaa osakerahastoin sijoitettiin 14,6 miljoonaa euroa, josta enin osa Pohjois-Amerikan rahastoihin (148,6 milj. E).

Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin maaliskuussa 139,8 miljoonaa euroa. Eniten varoja sijoitettiin Euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin (190,1 milj. E) sekä globaaleiksi luokiteltuihin yrityslainoihin (179,8 milj. E). Euroalueen valtionriskiä sisältävistä rahastoista sen sijaan lunastettiin 283,8 miljoonaa euroa.

Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin maaliskuussa uutta pääomaa 84,4 miljoonaa euroa. Erityisesti rahamarkkinarahastot (73,2 milj. E) ja muut lyhyen koron rahastot (48,6 milj. E) kiinnostivat sijoittajia. Käteisrahastoista sen sijaan nostettiin pääomia 37,4 miljoonaa euroa. Vuoden alusta lyhyen koron rahastoista on lunastettu yhteensä 951 miljoonaa euroa.

Yhdistelmärahastot keräsivät maaliskuussa uutta pääomaa 26 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoiset sijoitusrahastot (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) puolestaan menettivät pääomia 25,2 miljoonaa euroa.

Kuukauden tuottoisin rahastoluokka oli teknologiaan ja telekommunikaatioon sijoittavien rahastojen luokka 3,5 prosentin kuukausituotolla. Vuoden tarkasteluvälillä parhaiten tuottanut rahastoluokka oli terveydenhoitoalalle sijoittavien osakerahastojen luokka. Tähän luokkaan kuuluvat rahastot tuottivat keskimäärin 16 prosenttia.

Viiden vuoden tarkastelujaksolla tuottoisin rahastoluokka on ollut kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 5,9 prosentin vuotuisella tuotolla. Sharpen luvulla mitattuna paras rahastoluokka on ollut pitkän koron rahastojen Euroalueen valtionriski (Sharpe 1,3).

Lisätiedot:
viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat