Rahastopääoma kääntyi kasvuun tammikuussa

​Sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi tammikuussa 55,4 miljardista eurosta 57,7 miljardiin euroon. Kasvu perustui lähes täysin positiiviseen markkinakehitykseen. Positiivisia nettomerkintöjä rahastot keräsivät vain 28 miljoonaa euroa.

Osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi tammikuussa peräti 11,1 prosenttia (2,0 mrd €), josta uusia sijoituksia oli 545 miljoonaa euroa. Osakemarkkinoilla koettiinkin yleisesti niin sanottu tammikuuilmiö kurssien noustessa useimmilla osakemarkkinoilla. Eniten uutta pääomaa sijoitettiin kehittyvien markkinoiden rahastoihin (289,9 milj. €) ja Pohjois-Amerikkaan sijoittaviin rahastoihin (68,2 milj. €).

Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin tammikuussa 284,4 miljoonaa euroa. Sijoittajat allokoivat varojaan erityisesti euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin (242,2 milj. €) sekä Euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin (133,2 milj. €). Euroalueen valtioriski sen sijaan pelotti edelleen sijoittajia ja tästä luokasta lunastettiin 203,1 miljoonaa euroa.

Tammikuussa sijoittajat siirsivät varojaan pois lyhyen koron rahastoista tuottavampiin rahastoluokkiin. Lyhyen koron rahastojen nettomerkinnät olivat tammikuussa selvästi negatiiviset (768,0 milj. €). Negatiiviset nettomerkinnät koskivat kaikkia kolmea lyhyen koron rahastoluokkaa. Rahamarkkinarahastoista lunastettiin tammikuussa 561 miljoonaa euroa, käteisrahastoista 154,6 miljoonaa euroa ja muista lyhyen koron rahastoista 52,4 miljoonaa euroa.

Yhdistelmärahastot keräsivät uutta pääomaa 6,4 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) puolestaan lunastettiin tammikuussa pääomaa 3,7 miljoonaa euroa.

Tammikuun tuottoisin rahastoluokka oli kehittyvien markkinoiden Keski- ja Itä-Eurooppaan sijoittavien rahastojen luokka 12,9 prosentin kuukausituotolla. Vuoden tarkasteluvälillä parhaiten tuottanut rahastoluokka oli terveydenhoitotoimialalle sijoittavien osakerahastojen luokka. Tähän luokkaan kuuluvat rahastot tuottivat keskimäärin 12,8 prosenttia.

Sharpen luvulla mitattuna paras rahastoluokka oli pitkän koron rahastojen Euroalueen valtioriski (Sharpe 0,8). Viiden vuoden tarkastelujaksolla tuottoisin rahastoluokka oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 6,3 prosentin vuotuisella tuotolla.

Lisätiedot:
viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat