Rahastopääoma kasvoi elokuussa yli 700 miljoonalla eurolla

Sijoitusrahastojen pääoma nousi elokuussa yhteensä 730 miljoonaa euroa ja oli kuun lopussa 62,5 miljardia euroa. Sijoittajat merkitsivät uusia rahasto-osuuksia 450 miljoonan euron arvosta. Kurssinousun ansiosta pääoma kasvoi 280 miljoonalla eurolla.

​Osakerahastojen pääoma nousi elokuussa 20,2 miljardiin euroon. Vaikka kurssien laskusta aiheutui 20 miljoonan euron lasku, pääomat kasvoivat sijoittajien tehdessä merkintöjä 286 miljoonalla eurolla. Kokonaisnousua osakerahastojen pääomaan kertyi 1,3 prosenttia eli 265 miljoonaa euroa.

Pitkän koron rahastojen pääoma kasvoi 615 miljoonaa euroa, eli 3,1 prosenttia, ja oli kuun lopussa 20,5 miljardia euroa. Rahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa 415 miljoonaa euroa. Lisäksi positiivinen markkinakehitys kasvatti pääomaa 199 miljoonalla eurolla. Erityisesti globaalien luokiteltujen yrityslainojen (144 milj. €) ja kehittyvien markkinoiden yrityslainojen rahastot (141 milj. €) keräsivät uusia sijoituksia.

Lyhyen koron rahastojen pääomat laskivat elokuussa 262 miljoonaa euroa. Yhteenlaskettu rahastopääoma laski 2,3 prosenttia ja oli lyhyen koron rahastoissa 11,4 miljardia euroa. Nettolunastukset olivat yhteensä 321 miljoonaa euroa.

Yhdistelmärahastojen pääoma nousi yhdellä prosentilla ollen elokuun lopussa 8,9 miljardia euroa. Uutta pääomaa tästä oli 73 miljoonaa euroa ja kurssinousua 7 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) pääoma kasvoi 1,5 prosenttia ja oli kuun lopussa 1,5 miljardia euroa.

Elokuun tuottoisin rahastoluokka oli muiden vaihtoehtoisten sijoitusten rahastot 1,8 prosentin kuukausituotolla. Vuoden tarkastelujaksolla parhaiten tuotti terveydenhoitoon sijoittavien osakerahastojen luokka 31,8 prosentin vuosituotolla.

Viiden vuoden tarkastelujaksolla tuottoisimmat rahastoluokat olivat globaalien luokiteltujen yrityslainojen rahastojen luokka 6,0 prosentin vuotuisella tuotolla. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna paras rahastoluokka oli terveydenhoitoon sijoittavien osakerahastojen luokka (Sharpe 2,4).

Lisätiedot:
viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat