Rahastopääoma kasvoi heinäkuussa kahdella miljardilla

Sijoitusrahastojen pääoma nousi heinäkuussa 2,1 miljardia euroa ollen kuun lopussa 61,8 miljardia euroa. Pääosa noususta, 1,8 miljardia euroa, aiheutui kurssien noususta. Uutta pääomaa sijoitusrahastoihin tuli yhteensä 0,3 miljardia euroa.

​Osakerahastojen pääoma nousi heinäkuussa 19,9 miljardiin euroon. Osakerahastoista sijoittajat tekivät nettolunastuksia 111,1 miljoonaa euroa. Osakekurssien noustessa osakerahastojen pääoma kuitenkin kasvoi 4,1 prosenttia. Kurssinousun vaikutus oli 674 miljoonaa euroa.

Pitkän koron rahastojen pääoma kasvoi noin miljardilla eurolla, eli 5,4 prosentilla ja oli kuun lopussa 19,9 miljardia euroa. Rahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa 433 miljoonaa euroa. Lisäksi positiivinen markkinakehitys kasvatti pääomaa 590 miljoonalla eurolla. Erityisesti euroalueen luokiteltujen yrityslainojen (173 milj. €) ja euroalueen korkeariskisten yrityslainojen rahastot (124 milj. €) keräsivät uusia sijoituksia.

Lyhyen koron rahastoista tehtiin nettolunastuksia 82,4 miljoonaa euroa. Rahastojen arvot laskivat 11,1 miljoonaa euroa. Yhteenlaskettu rahastopääoma oli lyhyen koron rahastoissa 11,6 miljardia euroa. Rahastopääoma laski 0,8 prosenttia.

Yhdistelmärahastojen pääoma nousi 4,3 prosenttia ollen heinäkuun lopussa 8,8 miljardia euroa. Uutta pääomaa tästä oli 38 miljoonaa euroa ja kurssinousua 323 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) pääoma kasvoi 2,4 prosenttia ja oli kuun lopussa 1,4 miljardia euroa.

Heinäkuun tuottoisin rahastoluokka oli energiaan ja yhteiskuntapalveluihin sijoittavien rahastojen luokka 7,4 prosentin kuukausituotolla. Vuoden tarkastelujaksolla parhaiten tuotti terveydenhoitoon sijoittavien osakerahastojen luokka 25,3 prosentin vuosituotolla.

Viiden vuoden tarkastelujaksolla tuottoisimmat rahastoluokat olivat globaalien korkeariskisten yrityslainojen ja kehittyvien markkinoiden pitkän koron rahastoihin sijoittavien rahastojen luokat 5,8 prosentin vuotuisilla tuotoilla. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna paras rahastoluokka oli globaaleihin luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavien rahastojen luokka (Sharpe 1,8).

Lisätiedot:
viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat